Validation of social anxiety scale for adolescence: normativ data and other evidence of construction validity
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1307 53
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-18 15:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.96+159.98+316.6 (1)
Psychology (3522)
Social psychology (1003)
SM ISO690:2012
OTOMEGA, Iulia-Mihaela, RUSNAC, Svetlana, ROBU, Viorel. Validarea scalei anxietății sociale pentru adolescenți: date normative și alte dovezi ale valabilității construcției. In: EcoSoEn, 2019, nr. 1-2, pp. 127-133. ISSN 2587-344X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
EcoSoEn
Numărul 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X

Validation of social anxiety scale for adolescence: normativ data and other evidence of construction validity

Validarea scalei anxietății sociale pentru adolescenți: date normative și alte dovezi ale valabilității construcției

CZU: 159.96+159.98+316.6

Pag. 127-133

Otomega Iulia-Mihaela1, Rusnac Svetlana2, Robu Viorel3
 
1 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi ,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
 
 
Disponibil în IBN: 5 septembrie 2019


Rezumat

The article presents the translation and adaptation procedures for the Romanian language and population, as well as the validation procedure of the Social Anxiety Scale for Adolescents (SAS-A). The scale measures the level of social anxiety in three aspects: a) fear of negative evaluation, which translates into fear, worry, concern about negative evaluations from others, b) avoidance in new situations or with new people, including social avoidance and suffering / unhappiness in new situations and unknown persons, c) a total avoidance, reflecting social distress on the whole, discomfort and tendency towards inhibition.

În articol este prezentată procedura de traducere și adaptare pentru limba și populația română, precum și de validare a testului Social Anxiety Scale for Adolescents – Scala anxietății sociale pentru adolescenți (SAS-A). Scala măsoară nivelul anxietății sociale sub trei aspecte: a) al fricii de evaluare negativă, ce se traduce prin frică, îngrijorare, preocupare privind evaluările negative ale celor din jur, b) al evitării în situațiile sau cu persoanele noi, cuprinzând evitarea socială și suferință/nefericire în situațiile noi și cu persoanele necunoscute, c) al evitării în general, reflectând distresul social în mod general, situația de disconfort și tendința spre inhibare

Cuvinte-cheie
adaptation, adolescents, anxiety, social anxiety, item, scale, validation,

adaptare, adolescenţi, anxietate, anxietate socială, item, scală, validare

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-83449</cfResPublId>
<cfResPublDate>2019-09-01</cfResPublDate>
<cfIssue>1-2</cfIssue>
<cfStartPage>127</cfStartPage>
<cfISSN>2587-344X</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/83449</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Validarea scalei anxietății sociale pentru adolescenți: date normative și alte dovezi ale valabilității construcției</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>adaptation; adolescents; anxiety; social anxiety; item; scale; validation; adaptare; adolescenţi; anxietate; anxietate socială; item; scală; validare</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The article presents the translation and adaptation procedures for the Romanian language and population, as well as the validation procedure of the Social Anxiety Scale for Adolescents (SAS-A). The scale measures the level of social anxiety in three aspects: a) fear of negative evaluation, which translates into fear, worry, concern about negative evaluations from others, b) avoidance in new situations or with new people, including social avoidance and suffering / unhappiness in new situations and unknown persons, c) a total avoidance, reflecting social distress on the whole, discomfort and tendency towards inhibition.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>&Icirc;n articol este prezentată procedura de traducere și adaptare pentru limba și populația rom&acirc;nă, precum și de validare a testului Social Anxiety Scale for Adolescents &ndash; Scala anxietății sociale pentru adolescenți (SAS-A). Scala măsoară nivelul anxietății sociale sub trei aspecte: a) al fricii de evaluare negativă, ce se traduce prin frică, &icirc;ngrijorare, preocupare privind evaluările negative ale celor din jur, b) al evitării &icirc;n situațiile sau cu persoanele noi, cuprinz&acirc;nd evitarea socială și suferință/nefericire &icirc;n situațiile noi și cu persoanele necunoscute, c) al evitării &icirc;n general, reflect&acirc;nd distresul social &icirc;n mod general, situația de disconfort și tendința spre inhibare</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-09-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-09-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-45811</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-09-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-30638</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-09-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-33075</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-09-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-45811</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-45811-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-09-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Otomega</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Iulia-Mihaela</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-30638</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-30638-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-09-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Руснак</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Светлана</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-33075</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-33075-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-09-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Robu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Viorel</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>