Recuperări ale iubirii creștinești în literatura contemporană
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
327 10
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-03 20:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09 (422)
Literature of Balkan Romance / Romanic languages (1480)
SM ISO690:2012
CORCINSCHI, Nina. Recuperări ale iubirii creștinești în literatura contemporană. In: Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate. Ediţia 12, 6 decembrie 2018, Chişinău. Chişinău: "Tipocart Print" SRL, 2019, pp. 65-69. ISBN 978-9975-3289-0-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 12, 2019
Colocviul "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european"
Chişinău, Moldova, 6 decembrie 2018

Recuperări ale iubirii creștinești în literatura contemporană


CZU: 821.135.1.09
Pag. 65-69

Corcinschi Nina
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 20 august 2019


Rezumat

Romanul românesc din ultimele decenii tinde să expulzeze tema iubirii (ca trăire afectivă nemijlocită), prin situarea ei într-un regim metaliterar, de dialog cu memoria genului. Cercetând modul în care a evoluat imaginarul amoros în literatura europeană, ajungem la concluzia că forma cea mai impactantă cultural a fost erotologia iubirii-pasiune. Iubirea-agape, cea a conjugalității în acord cu morala creștină, a fost puțin frecventată de scriitori, servind cel mai adesea drept rampă de acces la iubirea-eretică. Nicolae Dabija este printre puținii scriitori contemporani care mai abordează tema dragostei, prin racordare la tradiția discursului amoros. Scriitorul încearcă o conciliere a mitului iubirii-pasiune cu iubirea creștinească, sacrificială, care se împlinește prin căsătorie. În Romanul temă pentru acasă, elementele mitologice ale iubirii-pasiune se conjugă cu cele ale iubirii-agape, pentru a se aminti lumii postmoderne că iubirea este darul existențial cel mai prețios.

Cuvinte-cheie
iubirea-pasiune, iubirea-agape, mit, conjugalitate, sacrificiu

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-82795</cfResPublId>
<cfResPublDate>2019</cfResPublDate>
<cfVol>Ediţia 12</cfVol>
<cfStartPage>65</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-3289-0-6</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/82795</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Recuperări ale iubirii creștinești &icirc;n literatura contemporană</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>iubirea-pasiune; iubirea-agape; mit; conjugalitate; sacrificiu</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Romanul rom&acirc;nesc din ultimele decenii tinde să expulzeze tema iubirii (ca trăire afectivă nemijlocită), prin situarea ei &icirc;ntr-un regim metaliterar, de dialog cu memoria genului. Cercet&acirc;nd modul &icirc;n care a evoluat imaginarul amoros &icirc;n literatura europeană, ajungem la concluzia că forma cea mai impactantă cultural a fost erotologia iubirii-pasiune. Iubirea-agape, cea a conjugalității &icirc;n acord cu morala creștină, a fost puțin frecventată de scriitori, servind cel mai adesea drept rampă de acces la iubirea-eretică. Nicolae Dabija este printre puținii scriitori contemporani care mai abordează tema dragostei, prin racordare la tradiția discursului amoros. Scriitorul &icirc;ncearcă o conciliere a mitului iubirii-pasiune cu iubirea creștinească, sacrificială, care se &icirc;mplinește prin căsătorie. &Icirc;n Romanul temă pentru acasă, elementele mitologice ale iubirii-pasiune se conjugă cu cele ale iubirii-agape, pentru a se aminti lumii postmoderne că iubirea este darul existențial cel mai prețios.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-24239</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-24239</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-24239-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Corcinschi</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Nina</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>