Academicianul Alexandru N. ROȘCA la 85 de ani
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
307 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-21 13:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
1(478)(092) (338)
PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY (2619)
SM ISO690:2012
JUC, Victor; MORARU, Victor. Academicianul Alexandru N. ROȘCA la 85 de ani. In: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 2(180), pp. 271-272. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294

Academicianul Alexandru N. ROȘCA la 85 de ani

Academician Alexandru N. ROȘCA at 85 years old


CZU: 1(478)(092)
Pag. 271-272

Juc Victor, Moraru Victor
 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Disponibil în IBN: 9 august 2019


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-82484</doi_batch_id>
<timestamp>1632800602</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice</full_title>
<issn media_type='print'>19572294</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<issue>2(180)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Academicianul Alexandru N. ROȘCA la 85 de ani</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Victor</given_name>
<surname>Juc</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Victor</given_name>
<surname>Moraru</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>271</first_page>
<last_page>272</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>