On compactness of some integral operators with Cauchy kernels
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
659 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-26 17:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
517.5+517.9 (7)
Analysis (302)
Differential equations. Integral equations. Other functional equations. Finite differences. Calculus of variations. Functional analysis (243)
SM ISO690:2012
MOLOŞNIC, Petru, NEAGU, Vasile. On compactness of some integral operators with Cauchy kernels. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2018, nr. 2(6), pp. 117-123. ISSN 2537-6284.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 2(6) / 2018 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

On compactness of some integral operators with Cauchy kernels

Asupra compacticității unor operatori integrali cu nuclee de tip Cauchy

CZU: 517.5+517.9
MSC 2010: 34G10

Pag. 117-123

Moloşnic Petru1, Neagu Vasile2
 
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Moldova State University
 
 
Disponibil în IBN: 31 iulie 2019


Rezumat

In this paper, it is proved that the integral operator S* - S is compact if the contour of integration is of the Lyapunov type. An example is brought to show that this property of the operator S* - S becomes false if the contour of integration has angular points.

În lucrare se demonstrează că operatorul integral singular S* - S este compact în cazul în care conturul de integrare este de tip Lyapunov. Se construiește un exemplu care arată că această proprietate a operatorului S* - S devine falsă dacă conturul are puncte unghiulare

Cuvinte-cheie
singular integral operator, compact operator, piecewise Lyapunov contour,

operator integral singular, operator compact, contur Lyapunov pe porțiuni