Elucidarea particularităţilor de interacţiune a tomatelor cu patogenii fungici Colletotrichum Spp. şi Cladosporium Spp. în condiţii de stres termic
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
528 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-28 17:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
581.2 (32)
Plant diseases. Plant pathology. Phytopathology (29)
SM ISO690:2012
GRIGORCEA, Sofia; NEDBALIUC, Boris; CHIRIAC, Eugenia; NOUR, Karella. Elucidarea particularităţilor de interacţiune a tomatelor cu patogenii fungici Colletotrichum Spp. şi Cladosporium Spp. în condiţii de stres termic. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2018, nr. 1(5), pp. 55-61. ISSN 2537-6284.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Elucidarea particularităţilor de interacţiune a tomatelor cu patogenii fungici Colletotrichum Spp. şi Cladosporium Spp. în condiţii de stres termic

Elucidation of particularities of the interaction between tomatoes and fungi pathogens Colletotrichum Spp. and Cladosporium Spp. in conditions of thermal stress

CZU: 581.2

Pag. 55-61

Grigorcea Sofia, Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Nour Karella
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 30 iulie 2019


Rezumat

În articol sunt descriese particularităţile de interacţiune a unor genotipuri de tomate cu patogenii Colletotrichum cocodes, C. liliacearum, Cladosporium cladosporoides şi C. herbarum în condiţii de stres termic. S-a constatat că fungii au stimulat dezvoltarea caracterelor cantitative cercetate. Speciile Colletotrichum spp., deşi aparţin aceluiaşi gen, au manifestat acţiune specifică diferită. Pentru caracterul lungimea tulpiniţei s-a înregistrat o interacţiune mai puternică cu patogenii cercetaţi, pe fundal de stres termic

The article presents the peculiarities of the interaction of some types of tomatoes with pathogens of Colletotrichum cocodes, C. liliacearum, Cladosporium cladosporoides and C. herbarum in conditions of thermal stress. It has been found that funghi have stimulated the quantitative development of the investigated characters. The species of Colletotrichum spp., although belonging to the same genus, showed different specific action. For the stemlet length character, there was a stronger interaction with the investigated pathogens on the thermal stress background.

Cuvinte-cheie
tomate, Fungi, Colletotrichum spp., Cladosporium spp., stres termic, interacţiuni,

Tomatoes, fungi, Colletotrichum spp., Cladosporium spp., thermal stress, interaction