Molecular identification of some fungi species that cause apple deterioration during storage
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
465 10
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-28 22:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
579.67:634.11:631.567 (1)
Applied microbiology (282)
Fruit growing (1117)
Agricultural operations (962)
SM ISO690:2012
GRĂJDIERU, Cristina; BAHŞIEV, Aighiuni; TUMANOVA, Lidia; MITIN, Valentin; MITINA, Irina. Molecular identification of some fungi species that cause apple deterioration during storage. In: Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică. 10-12 decembrie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipogr. „Biotehdesign“, 2018, pp. 22-26.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică 2018
Conferința "Consolidarea capacităților regionale pentru aplicarea tehnologiilor ecologice în sistemele integrate de gestionare a dăunătorilor"
Chişinău, Moldova, 10-12 decembrie 2018

Molecular identification of some fungi species that cause apple deterioration during storage

CZU: 579.67:634.11:631.567

Pag. 22-26

Grăjdieru Cristina, Bahşiev Aighiuni, Tumanova Lidia, Mitin Valentin, Mitina Irina
 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
 
Disponibil în IBN: 19 iulie 2019


Rezumat

Several fungi genera cause biodegradation of apples during storage. Their timely identification allows selecting effective methods of apple treatment and optimal conditions of storage to prevent further growth and dissemination of fungi. A set of primers was designed for identification of Penicillium, Botrytis, Monilinia and Colletotrichum species that cause apple spoilage in repositories. The performances of the primers were specific and allowed pathogen identification and species discrimination.

Cuvinte-cheie
PCR, molecular identification, apple rot, molds, apple storage

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Grăjdieru, C.B.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Bahşiev, A.G.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Tumanova, L.G.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Mitin, V.A.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Mitina, I.V.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='en'><p>Molecular identification of some fungi species that cause apple deterioration during storage</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2018</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'></relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>PCR</subject>
<subject>molecular identification</subject>
<subject>apple rot</subject>
<subject>molds</subject>
<subject>apple storage</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>579.67:634.11:631.567</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2018</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>Several fungi genera cause biodegradation of apples during storage. Their timely identification allows selecting effective methods of apple treatment and optimal conditions of storage to prevent further growth and dissemination of fungi. A set of primers was designed for identification of Penicillium, Botrytis, Monilinia and Colletotrichum species that cause apple spoilage in repositories. The performances of the primers were specific and allowed pathogen identification and species discrimination.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>