Statuetele de Tanagra şi operele sculptorului basarabean Moissey Kogan
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
505 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-01 10:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
730(478)(092) (12)
Plastic arts (283)
SM ISO690:2012
STĂVILĂ, Tudor. Statuetele de Tanagra şi operele sculptorului basarabean Moissey Kogan. In: Arta . 2019, nr. 1(AV), pp. 42-47. ISSN 1857-1042.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 1(AV) / 2019 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050

Statuetele de Tanagra şi operele sculptorului basarabean Moissey Kogan

Tanagra figurines and works of the Bessarabian sculptor Moissey Kogan


CZU: 730(478)(092)
Pag. 42-47

Stăvilă Tudor
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 30 iunie 2019


Rezumat

Moissey Kogan s-a născut la 24 mai 1879 la Orhei şi a decedat la 3 martie 1943 în lagărul de concentrare de la Auschwitz. În 1903 se înscrie la Academia Bavareză de Arte (München) în atelierul sculptorului Wilhelm von Rümann, participând la expoziţii cu opere executate în bronz şi ceramică, lucrările fiind expuse în muzeele şi galeriile din München, Bremen, Essen şi Hale. În 1910 pleacă la Paris unde cu susţinerea lui A. Rodin şi A. Maillol participă la saloanele pariziene. Reliefurile sale au decorat Uzina de Expoziţii proiectată de Walter Gropius pentru Köln. În 1913 sculptorul se căsătoreşte cu Nini Bikel având doi copii, numiţi după varianta basarabeană – fiica Leano (1916) şi fiul Jean (1920). Opere de M. Kogan se păstrează în diverse muzee şi galerii din lume – Hagen, Köln, Paris, Amsterdam, San Francisco, München etc. Sculpturile sale poartă amprentele stilului neoclasicist cu variaţii ale formelor arhaice şi antice, reprezentând o originală abordare în arta europeană din secolul al XX-lea.

Moissey Kogan was born at 24 of May 1879 in Orhei (Bessarabia) and died at 3 of March 1943 in the Auschwitz con Moissey Kogan was born on May 24, 1879 in Orhei (Bessarabia) and died on March 3, 1943 in Auschwitz concentration camp. In 1903, he entered the Bavarian Academy of Fine Arts (Munich), worked in the studio of the sculptor Wilhelm von Rümann and participated in exhibitions with works of art made of bronze and ceramics. His works were exhibited in the museums and galleries in Munich, Bremen, Essen and Hale. In 1910 he moved to France, where being supported by A. Rodin and A. Maillol participates in Paris exhibitions. His reliefs adorned the «Factory Exhibition», designed by Walter Gropius for Collogne (1914). At present, M. Kogan’s works are found in museums and galleries around the world – in Hagen, Cologne, Paris, Amsterdam, San Francisco, Munich etc. His sculptures bear the features of the neoclassical style with different variations of ancient and archaic forms. They render an original and unexpected approach in the European art of the XX century.

Cuvinte-cheie
Moissey Kogan, sculptură, tabăra pictorilor din Baia Mare, stil neoclasic, ceramică, teracotă, motive antice,

Moissey Kogan, sculpture, artist’s camp in Baia Mare, neoclassical style, ceramics, terracotta, ancient motifs