Ventricular premature contractions and prognosis in children
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
171 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-20 15:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.12-008-07-053.2 (1)
Pathology of the circulatory system, blood vessels. Cardiovascular complaints (564)
SM ISO690:2012
ROMANCIUC, Lilia; REVENCO, Ninel; MARTALOG, Petru. Ventricular premature contractions and prognosis in children. In: Buletin de Perinatologie. 2019, nr. 2(83), pp. 48-50. ISSN 1810-5289.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletin de Perinatologie
Numărul 2(83) / 2019 / ISSN 1810-5289

Ventricular premature contractions and prognosis in children

Extrasistole ventriculare și prognosticul la copii


CZU: 616.12-008-07-053.2
Pag. 48-50

Romanciuc Lilia1, Revenco Ninel12, Martalog Petru1
 
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
 
Disponibil în IBN: 21 iunie 2019


Rezumat

Premature ventricular contractions are early depolarizations of the myocardium originating in the ventricle. PVCs are common with an estimated prevalence of 40% to 75% in the general population on 24 to 48 h Holter monitoring. Frequent premature contractions are rare in healthy children and young adults. Traditionally, they have been thought to be relatively benign in the absence of structural heart disease but they represent increased risk of sudden death in structural heart disease. In the treatment of PVCs, it is important to consider underlying heart disease, the frequency of the PVCs and the frequency and severity of symptoms.

Extrasistolele ventriculare reprezintă depolarizarea precoce a miocardului cu origine în ventricule. Prevalenţa extrasistolelor ventriculare în populaţia generală, conform datelor monitorizării Holter ECG timp de 24 și 48 ore, constituie de la 40% la 75%. Extrasistolele ventriculare sunt rare la copiii și adolescenţii sănătoși. Tradiţional, se consideră că sunt relativ benigne în absenţa maladiilor cardiace structurale, dar reprezintă un risc crescut de moarte subită în prezenţa maladiilor structurale cardiace. Tratamentul extrasistolelor ventriculare trebuie să considere prezenţa maladiei cardiace, frecvenţa extrasistoliilor și severitatea semnelor clinice.

Cuvinte-cheie
Premature ventricular contractions, severity of symptoms, children,

Extrasistole ventriculare și prognosticul la copii