Specie cu valoare aromatică și medicinală din flora spontană a Republicii Moldova
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
380 8
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-06 16:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
582:633.88(478) (1)
Systematic botany (635)
Aromatic plants. Condiment plants. Oleaginous plants. Dye plants. Tanning plants. Medicinal plants (331)
SM ISO690:2012
MÂRZA, Mihail; BURACINSCHI, Natalia; JALBĂ, Angela. Specie cu valoare aromatică și medicinală din flora spontană a Republicii Moldova. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 9-10 noiembrie 2018, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2018, pp. 140-142. ISBN 978-9975-142-49-6..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2018
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 9-10 noiembrie 2018

Specie cu valoare aromatică și medicinală din flora spontană a Republicii Moldova

CZU: 582:633.88(478)

Pag. 140-142

Mârza Mihail1, Buracinschi Natalia1, Jalbă Angela2
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2019