Rolul artei plastice în dezvoltarea capacităţilor creative ale preşcolarilor
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
315 19
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-23 19:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.2:73/75 (1)
Kinds of school providing general education (675)
Plastic arts (174)
Drawing. Design. Applied arts and crafts (447)
Painting (890)
SM ISO690:2012
COJOLEANCĂ, Raluca Elena. Rolul artei plastice în dezvoltarea capacităţilor creative ale preşcolarilor. In: Vector European. 2018, nr. 2, pp. 124-126. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Rolul artei plastice în dezvoltarea capacităţilor creative ale preşcolarilor

The role of fine arts in the creative development of preschool children


CZU: 373.2:73/75
Pag. 124-126

Cojoleancă Raluca Elena
 
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Sf. Andrei" CSEI ―Sf. Andrei, Gura Humorului
 
Disponibil în IBN: 6 iunie 2019


Rezumat

În grădiniţă, educatorul este cel care trebuie să-l iniţieze pe copil în desen şi pictură. Desenul liber sau tema-tic reprezintă o cale potrivită, de evaluare a personalităţii copilului, a problemelor sale emoţionale, a capacităţilor şi a dificultăţilor sale de a se adapta la mediul şcolar şi social, etc. Dezvoltarea creativităţii contribuie la asigurarea autonomiei persoanelor, autonomia ce înlesneşte şi îmbogăteşte relaţiile sociale. Interesul psihologilor şi pedagogilor pentru realizările plastice ale copiilor a fost priori-tar, apreciind că practica desenului angajează puternic capacitatea de observaţie a copilului, contribuind la dezvolta-rea spiritului de observaţie

In kindergarten, the teacher is the one who initiates the child in drawing and painting. Free drawing or thematic one represent a suitable way to evaluate the child's personality, his emotional problems, his capacities and his difficulties in order for him or her to be adaptable to school and social environment, etc. Developing creativity contributes at the enpowering the individuals autonomy that enables and enriches social relations. The interest that the psychologists and teachers showed for the achievements of children regardind plastic arts was a priority, saying that drawing strongly committed children observation ability, contributing to develop the spirit of observation.

Cuvinte-cheie
educaţie, creativitate, mediu şcolar,

educations, creativity, school environment

BibTeX Export

@article{ibn_78996,
author = {Cojoleancă, R.},
title = {<p>Rolul artei plastice &icirc;n dezvoltarea capacităţilor creative ale preşcolarilor</p>},
journal = {Vector European},
year = {2018},
volume = { (2)},
pages = {124-126},
month = {Dec},
abstract = {(RO) <p>&Icirc;n grădiniţă, educatorul este cel care trebuie să-l iniţieze pe copil &icirc;n desen şi pictură. Desenul liber sau tema-tic reprezintă o cale potrivită, de evaluare a personalităţii copilului, a problemelor sale emoţionale, a capacităţilor şi a dificultăţilor sale de a se adapta la mediul şcolar şi social, etc. Dezvoltarea creativităţii contribuie la asigurarea autonomiei persoanelor, autonomia ce &icirc;nlesneşte şi &icirc;mbogăteşte relaţiile sociale. Interesul psihologilor şi pedagogilor pentru realizările plastice ale copiilor a fost priori-tar, apreciind că practica desenului angajează puternic capacitatea de observaţie a copilului, contribuind la dezvolta-rea spiritului de observaţie</p>},
abstract = {(EN) <p>In kindergarten, the teacher is the one who initiates the child in drawing and painting. Free drawing or thematic one represent a suitable way to evaluate the child&#39;s personality, his emotional problems, his capacities and his difficulties in order for him or her to be adaptable to school and social environment, etc. Developing creativity contributes at the enpowering the individuals autonomy that enables and enriches social relations. The interest that the psychologists and teachers showed for the achievements of children regardind plastic arts was a priority, saying that drawing strongly committed children observation ability, contributing to develop the spirit of observation.</p>},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/78996},
keywords = {educaţie, creativitate, mediu şcolar, educations, creativity, school environment}
}