Savant notoriu în legumicultură Dr. hab. Vasile Botnari la 60 de ani
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
466 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-06 18:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
63(478)(092) (58)
Agriculture and related sciences and techniques. Forestry. Farming. Wildlife exploitation (3667)
SM ISO690:2012
FURDUI, Teodor; GĂINĂ, Boris; BARBACAR, Nicolae. Savant notoriu în legumicultură Dr. hab. Vasile Botnari la 60 de ani. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2012, nr. 1(24), p. 158. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461

Savant notoriu în legumicultură Dr. hab. Vasile Botnari la 60 de ani

CZU: 63(478)(092)
Pag. 158-158

Furdui Teodor1, Găină Boris2, Barbacar Nicolae3
 
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Savant notoriu în legumicultură Dr. hab. Vasile Botnari la 60 de ani">
<meta name="citation_author" content="Furdui, Teodor">
<meta name="citation_author" content="Găină, Boris">
<meta name="citation_author" content="Barbacar, Nicolae">
<meta name="citation_publication_date" content="2012/03/26">
<meta name="citation_journal_title" content="Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă  „Akademos”">
<meta name="citation_volume" content="24">
<meta name="citation_issue" content="1">
<meta name="citation_firstpage" content="158">
<meta name="citation_lastpage" content="158">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Savant%20notoriu%20%C3%AEn%20legumicultur%C4%83%20Dr.%20hab.%20Vasile%20Botnari%20la%2060%20de%20ani.pdf">