Compoziţia chimică a uleiului volatil la Verbena triphylla L. Hér. şi Ocimum basilicum var. citriodorum
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
688 16
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-06 10:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
547.915:[582.288+582.929.4] (1)
Organic chemistry (469)
Systematic botany (837)
SM ISO690:2012
DOMBROV, Liudmila, GILLE, Elvira, COLŢUN, Maricica, NECULA, Radu Dan, CHISNICEAN, Lilia, LUPAN, Aurelia. Compoziţia chimică a uleiului volatil la Verbena triphylla L. Hér. şi Ocimum basilicum var. citriodorum. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”, 2019, nr. 1(52), pp. 55-60. ISSN 1857-0461. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2906374
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Compoziţia chimică a uleiului volatil la Verbena triphylla L. Hér. şi Ocimum basilicum var. citriodorum

Chemical composition of volatile oil of Verbena triphylla L. Hér. and Ocimum basilicum var. citriodorum

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2906374
CZU: 547.915:[582.288+582.929.4]

Pag. 55-60

Dombrov Liudmila1, Gille Elvira2, Colţun Maricica1, Necula Radu Dan2, Chisnicean Lilia3, Lupan Aurelia1
 
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institutul de Cercetări Biologice Bucureşti, Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul” - Piatra Neamţ,
3 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
 
Disponibil în IBN: 21 mai 2019


Rezumat

Verbena triphylla L. Hér. and O. basilicum var. citriodorum are cultivated as aromatic and spice plants in diff erent areas of the world, especially for the lemon-like smell of their leaves, due to the presence of 3,7-dimethyl-2,6-octadienal, also known as lemonal or citral, a mixture of two isomers: trans-citral or geranial and cis-citral or neral, which is used in food and perfumery. The purpose of this study was to determine, at diff erent stages of development, the composition of the essential oil of the species Verbena triphylla L. Hér. and O. basilicum var. citriodorum, grown at the National Botanical Garden (Institute) „Al. Ciubotaru”. The composition of the essential oil was analysed by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS). The 29 compounds identified in the essential oil of Verbena triphylla L. Hér. include limonene (24,6-25,3%), geranial (14,4-16,7%), neral (11,4-13,8%), caryophyllene oxide (7,8-9,0%), spathulenol (4,9-6,6%), which constitute 66,0-68,5% of the oil composition. In the oil of O. basilicum var. citriodorum, 37 constituents were determined, the main ones being: linalool (28,7-31,2%), geranial (14,3-18,0%), carveol (11,9-14,7%), 4-terpineol (6,5-6,7%) and nerol (3,2-6,7%), which constitute 68,1-73,8% of the total composition.

Verbena triphylla L. Hér. și O. basilicum var. citriodorum se cultivă ca plantă aromatică și condimentară în diferite părţi ale lumii, în special, pentru mirosul de lămâie emis de frunzele lor, datorat prezenţei 3,7-dimetil-2,6-octadienalului, cunoscut și ca lemonal sau citral, un amestec a doi izomeri: trans-citral sau geranial și cis-citral sau neral, care se utilizează în alimentaţie și parfumerie. Scopul acestui studiu a constat în determinarea, în diferite faze de dezvoltare, a compoziţiei uleiului volatil la Verbena triphylla L. Hér. și O. basilicum var. citriodorum, specii cultivate la Grădina Botanică Naţională (Institut) „Al. Ciubotaru”. Compoziţia uleiului volatil a fost analizată prin gaz-cromatografi a cu spectrometrie de masă (GC-MS). Cei 29 de compuși identificaţi în uleiul volatil de Verbena triphylla L. Hér. includ limonen (24,6-25,3%), geranial (14,4-16,7%), neral (11,4-13,8%), cariofi len oxid (7,8-9,0%), spatulenol (4,9-6,6%) și reprezintă 66,0-68,5% din compoziţia uleiului. În uleiul de O. basilicum var. citriodorum au fost determinaţi 37 de componenţi, principalii fi ind: linalool (28,7-31,2%), geranial (14,3-18,0%), carveol (11,9-14,7%), 4-terpineol (6,5-6,7%), nerol (3,2-6,7%), care constituie 68,1-73,8% din compoziţia totală.

Cuvinte-cheie
Ocimum, citral, essential oil, GC-MS,

Verbena, Ocimum, citral, ulei volatil, GC-MS