Moduri ale „literaturii colective” în cenaclul de la Sburătorul
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
574 6
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-29 13:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09 (598)
Literature of Balkan Romance / Romanic languages (1988)
SM ISO690:2012
TUDURACHI, Ligia. Moduri ale „literaturii colective” în cenaclul de la Sburătorul. In: Philologia, 2019, nr. 1-2(301-302), pp. 109-127. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Moduri ale „literaturii colective” în cenaclul de la Sburătorul

Manners of `collective literature` in the literary circle from `Sburătorul`

CZU: 821.135.1.09

Pag. 109-127

Tudurachi Ligia
 
Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca
 
Disponibil în IBN: 1 mai 2019


Rezumat

An applied analysis based on the literary sociability model which is typical of the literary circle from `Sburătorul` (1919-1943) allowed us the realization, in the massive literary production of the group, of a selection of the texts that describe the lifestyle and the shared existence of the group members in the ambience of Lovinescu`s apartment. The classification of these texts highlighted the major difference between two structural methods of the collective literature. If the collective writing, is mildly illustrated in `Sburătorul` in relation to other literary communities (the avant-gardes, for example), the production which exploits `the collective enunciation` (Anthony Glinoer, Vincent Laisney, 2013) is rich and varied.

O analiză aplicată pe modelul de sociabilitate literară caracteristic cenaclului de la Sburătorul (1919-1943) ne-a permis realizarea, în masiva producție literară a grupului, a unei selecții a acelor texte care înscriu, într-un fel sau altul, modul de viață și existența împărtășită a membrilor grupului în ambianța apartamentului lovinescian. Ceea ce gruparea acestor texte a făcut mai apoi vizibilă a fost diferența majoră între două modalități de constituire a literaturii colective. Dacă primul dintre acestea, scrisul colectiv, e slab ilustrat la Sburătorul în raport cu alte comunități literare (cele avangardiste, de pildă), în schimb producția care exploatează „enunțarea colectivă” (Anthony Glinoer, Vincent Laisney, 2013) e bogată și variată.

Cuvinte-cheie
literary circle `Sburatorul`, collective writing, literary circle fiction, dedications,

cenaclu literar, Sburătorul, scris colectiv, ficțiune de cenaclu, dedicaţii