Considerații asupra conceptului de „arhetip”
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
768 30
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-01 20:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09 (622)
Literature of Balkan Romance / Romanic languages (2083)
SM ISO690:2012
IVANOV, Constantin. Considerații asupra conceptului de „arhetip”. In: Philologia, 2019, nr. 1-2(301-302), pp. 50-58. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Considerații asupra conceptului de „arhetip”

The concept of `archetype`

CZU: 821.135.1.09

Pag. 50-58

Ivanov Constantin
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 30 aprilie 2019


Rezumat

In this article, we aim to outline some definitions of the concept of archetype. We should emphasize, however, that the mythological and philosophical charge, obliges us to be circumspect in formulating a definite statement, thus avoiding the risk of limiting it to certain particularities that will favour only a certain domain of knowledge. For this purpose, we will search the first contexts that include the term of archetype, but in order to exclude some semantic ambiguities, we will resort to the elucidation of the etymon from which the word was formed and on which the concept was founded. Our effort does not aim at exhaustive understanding of the concept as such or its theoretical implications, but only the understanding of certain semantic characteristics that determined its choice.

În articolul de față ne propunem să ne oprim și să comentăm unele definiții, dintre cele mai cunoscute, ale conceptului de arhetip. Ținem să subliniem însă că tocmai încărcătura mitologico-filosofică, pe care o are acest concept ne obligă să fim circumspecți în formularea unor judecăți categorice, evitând astfel riscul să-l limităm la unele particularități ce vor favoriza doar un anumit domeniu de cunoaștere. Pentru aceasta, vom urmări primele contexte ale apariției noțiunii de arhetip, dar, pentru a înlătura unele ambiguități semantice, vom recurge și la deslușirea etimonului de la care s-a format cuvântul și pe care s-a fondat conceptul respectiv. Efortul nostru nu vizează înțelegerea exhaustivă a conceptului ca atare sau a implicațiilor sale teoretice, ci doar înțelegerea anumitor caracteristici semantice ce-au determinat alegerea lui.

Cuvinte-cheie
archetype, concept, notion, semantic features, signifier, signified,

arhetip, concept, noţiune, particularități semantice, semnificant, semnificat

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Ivanov, C.S.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Considerații asupra conceptului de &bdquo;arhetip&rdquo;</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2019</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-4300</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>archetype</subject>
<subject>concept</subject>
<subject>notion</subject>
<subject>semantic features</subject>
<subject>signifier</subject>
<subject>signified</subject>
<subject>arhetip</subject>
<subject>concept</subject>
<subject>noţiune</subject>
<subject>particularități semantice</subject>
<subject>semnificant</subject>
<subject>semnificat</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>821.135.1.09</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2019-04-25</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>In this article, we aim to outline some definitions of the concept of archetype. We should emphasize, however, that the mythological and philosophical charge, obliges us to be circumspect in formulating a definite statement, thus avoiding the risk of limiting it to certain particularities that will favour only a certain domain of knowledge. For this purpose, we will search the first contexts that include the term of archetype, but in order to exclude some semantic ambiguities, we will resort to the elucidation of the etymon from which the word was formed and on which the concept was founded. Our effort does not aim at exhaustive understanding of the concept as such or its theoretical implications, but only the understanding of certain semantic characteristics that determined its choice.</p></description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>&Icirc;n articolul de față ne propunem să ne oprim și să comentăm unele definiții, dintre cele mai cunoscute, ale conceptului de arhetip. Ținem să subliniem &icirc;nsă că tocmai &icirc;ncărcătura mitologico-filosofică, pe care o are acest concept ne obligă să fim circumspecți &icirc;n formularea unor judecăți categorice, evit&acirc;nd astfel riscul să-l limităm la unele particularități ce vor favoriza doar un anumit domeniu de cunoaștere. Pentru aceasta, vom urmări primele contexte ale apariției noțiunii de arhetip, dar, pentru a &icirc;nlătura unele ambiguități semantice, vom recurge și la deslușirea etimonului de la care s-a format cuv&acirc;ntul și pe care s-a fondat conceptul respectiv. Efortul nostru nu vizează &icirc;nțelegerea exhaustivă a conceptului ca atare sau a implicațiilor sale teoretice, ci doar &icirc;nțelegerea anumitor caracteristici semantice ce-au determinat alegerea lui.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>