Композиционно-драматургические особенности вокальных циклов Владимира Ротару
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
722 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-10 15:07
SM ISO690:2012
TROIAN, Iulia. Композиционно-драматургические особенности вокальных циклов Владимира Ротару . In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice), 2009, nr. 10(30), pp. 156-162. ISSN 1811-2668.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Numărul 10(30) / 2009 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009

Композиционно-драматургические особенности вокальных циклов Владимира Ротару

Pag. 156-162

Troian Iulia
 
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
 
 
Disponibil în IBN: 19 noiembrie 2013


Rezumat

În articolul de faţă, se analizează cele mai de seamă creaţii vocale de cameră ale lui Vladimir Rotaru. În centrul atenţiei autorului se află două cicluri vocale ale acestui compozitor. Interes deosebit se acordă chestiunilor tratării folclorului muzical moldovenesc în operele analizate. În special, se rezolvă problema unităţii formelor ciclice, precum şi a particularităţilor specifice ale muzicii vocale de V.Rotaru.

The author analyses the most significant vocal cycles by Vladimir Rotaru. Special attention is given to the problems of transforming the melodic, rhythmic and textural peculiarities of the main genres of Moldavian folklore, separately tackling the problem of the unity of the cycle form as well as bringing out the specific features of the composer’s vocal music.