Incubatoarele de afaceri din Republica Moldova: evoluție și performanțe
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
449 16
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-16 21:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
061.62:330.341.1(478) (1)
Organizations of a general nature (700)
Dynamics of the economy. Economic movement (279)
SM ISO690:2012
CÎRLAN, Ana. Incubatoarele de afaceri din Republica Moldova: evoluție și performanțe. In: Economica. 2019, nr. 1(107), pp. 41-57. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 1(107) / 2019 / ISSN 1810-9136

Incubatoarele de afaceri din Republica Moldova: evoluție și performanțe

Business Incubators in the Republic of Moldova: Evolution and Performances

CZU: 061.62:330.341.1(478)
JEL: M19, M20, R11.

Pag. 41-57

Cîrlan Ana
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 15 aprilie 2019


Rezumat

Incubatoarele de afaceri au rolul de a stimula dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, prin oferirea spațiilor la prețuri promoționale, accesului la finanțare, serviciilor de suport și consultanță în afaceri. Republica Moldova, cu susținerea partenerilor externi de dezvoltare, a creat două tipuri principale de incubatoare de afaceri: clasice și de inovare. Scopul prezentei cercetări îl constituie analiza evoluției incubatoarelor din Republica Moldova și a aportului acestora la dezvoltarea mediului de afaceri. Articolul include: (a) structurarea și sistematizarea informației statistice privind activitatea incubatoarelor; (b) analiza cantitativă a principalilor indicatori de performanță; (c) evoluția numărului și tipurilor de incubatoare. Metodologia de cercetare se bazează pe analiza cantitativă a indicatorilor de performanță, a datelor statistice, precum și pe analiza critică a literaturii de specialitate.

Business incubators have the role of stimulating development of small and medium enterprises by offering workspace at promotional prices, access to finance, business support and consulting services. Supported by international development partners, the Republic of Moldova created two main types of business incubators: classic and innovative. The purpose of this article is to analyse the evolution of incubators in the Republic of Moldova and their contribution to the development of the business environment. The article includes: (a) structuring and systematizing statistical information on incubator activity; (b) quantitative analysis of key performance indicators; (c) evolution of the number and types of incubators. The research methodology is based on the quantitative analysis of performance indicators, statistical data, and critical analysis of literature

Cuvinte-cheie
incubator de afaceri, indicatori de performanţă, infrastructură inovațională.,

business incubator, performance indicators, innovative infrastructure

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Cîrlan, A.G.</dc:creator>
<dc:date>2019-03-31</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Incubatoarele de afaceri au rolul de a stimula dezvoltarea &icirc;ntreprinderilor mici și mijlocii, prin oferirea spațiilor la prețuri promoționale, accesului la finanțare, serviciilor de suport și consultanță &icirc;n afaceri. Republica Moldova, cu susținerea partenerilor externi de dezvoltare, a creat două tipuri principale de incubatoare de afaceri: clasice și de inovare. Scopul prezentei cercetări &icirc;l constituie analiza evoluției incubatoarelor din Republica Moldova și a aportului acestora la dezvoltarea mediului de afaceri. Articolul include: (a) structurarea și sistematizarea informației statistice privind activitatea incubatoarelor; (b) analiza cantitativă a principalilor indicatori de performanță; (c) evoluția numărului și tipurilor de incubatoare. Metodologia de cercetare se bazează pe analiza cantitativă a indicatorilor de performanță, a datelor statistice, precum și pe analiza critică a literaturii de specialitate.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>Business incubators have the role of stimulating development of small and medium enterprises by offering workspace at promotional prices, access to finance, business support and consulting services. Supported by international development partners, the Republic of Moldova created two main types of business incubators: classic and innovative. The purpose of this article is to analyse the evolution of incubators in the Republic of Moldova and their contribution to the development of the business environment. The article includes: (a) structuring and systematizing statistical information on incubator activity; (b) quantitative analysis of key performance indicators; (c) evolution of the number and types of incubators. The research methodology is based on the quantitative analysis of performance indicators, statistical data, and critical analysis of literature</p></dc:description>
<dc:source>Economica 107 (1) 41-57</dc:source>
<dc:subject>incubator de afaceri</dc:subject>
<dc:subject>indicatori de performanţă</dc:subject>
<dc:subject>infrastructură
inovațională.</dc:subject>
<dc:subject>business incubator</dc:subject>
<dc:subject>performance
indicators</dc:subject>
<dc:subject>innovative infrastructure</dc:subject>
<dc:title><p>Incubatoarele de afaceri din Republica Moldova: evoluție și performanțe</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>