Cartea şi tipar în spaţiul istoric al Moldovei
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1549 16
Ultima descărcare din IBN:
2023-08-24 11:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94:008(478)"XIX" (1)
General history (524)
Civilization. Culture. Progress (817)
SM ISO690:2012
EŞANU, Andrei. Cartea şi tipar în spaţiul istoric al Moldovei. In: Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 4(72), pp. 4-13. ISSN 1857-2022.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Istorie a Moldovei
Numărul 4(72) / 2007 / ISSN 1857-2022

Cartea şi tipar în spaţiul istoric al Moldovei
CZU: 94:008(478)"XIX"

Pag. 4-13

Eşanu Andrei
 
Institutul de Istorie al AŞM
 
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013