Studiul procesului de uscare a sorgului zaharat
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
324 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-11 11:06
SM ISO690:2012
AUTOR, Nou; VIŞANU, Vitali; BALAN, Mihail. Studiul procesului de uscare a sorgului zaharat. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor. Volumul I, 16-18 noiembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2017, pp. 533-534. ISBN 978-9975-45-544-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I, 2017
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor"
Chișinău, Moldova, 16-18 noiembrie 2017

Studiul procesului de uscare a sorgului zaharat


Pag. 533-534

Autor Nou, Vişanu Vitali, Balan Mihail
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 12 aprilie 2019


Rezumat

Sorgul zaharat este o plantă originală din Sudul Statelor Unite, și este remarcată prin domeniul larg de utilizare. În lucrarea dată se propune studierea acestei noi culturi plantate în Republica Moldova. Ca obiect de cercetare sorgul zaharat va fi supus studiului în procesul de uscare. Pentru studierea cineticii procesului de uscare sau folosit următoarele metode: convecție, SHF, și combinată.

Cuvinte-cheie
proces de uscare, metode de uscare: convecție, SHF, combinată, sorg zaharat