Optimizarea termenilor şi normelor de lansare a Trichogramma Evanescens Westw. în combaterea dăunătorului Helicoverpa Armigera Hb. cu ajutorul hărţilor digitale
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
368 9
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-07 23:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
632.937.1 (35)
Plant damage, injuries. Plant diseases. Pests, organisms injurious to plants. Plant protection (818)
SM ISO690:2012
GAVRILIŢĂ, Lidia. Optimizarea termenilor şi normelor de lansare a Trichogramma Evanescens Westw. în combaterea dăunătorului Helicoverpa Armigera Hb. cu ajutorul hărţilor digitale. In: Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”. Vol. 42 (2), 1-2 octombrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, pp. 382-389. ISBN 978-9975-64-273-6..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 42 (2), 2015
Conferința "Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor"
Chișinău, Moldova, 1-2 octombrie 2015

Optimizarea termenilor şi normelor de lansare a Trichogramma Evanescens Westw. în combaterea dăunătorului Helicoverpa Armigera Hb. cu ajutorul hărţilor digitale

Trichogramma Evanescens Westw’s launch against the pest Helicoptera Armigera Hb. Terms and norms optimisation with the help of digital mapping

CZU: 632.937.1

Pag. 382-389

Gavriliţă Lidia
 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
 
Disponibil în IBN: 27 martie 2019


Rezumat

During 2013-2014, average biological efficacy after 6 launches with Trichogramma evanescens Westw on annual crops, (tomatoes) varied from 60% to 81%. During the period research studies with Trichogramma evanescens Westw. which was applied on tomato cultures in AGROBRIO farm, Chişinău from rep. Moldova on a surface of 2 hectares against the pest Helicoverpa armigera Hb. were conducted. During the development of two generations of the pest H.armigera Hb., at tomato, it was determined the dynamics of pest eggs laying and the results have been mapped digitally of the spatial distribution of eggs of H. armigera in the field, for the help of terms and norms optimization on the launch of Trichogramma.

Cuvinte-cheie
indicii biologici, prolificitatea, eficacitatea, T. evanescens Htg., Helicoverpa armigera Hb., repartizarea spaţială, hărţile digitale,

biological indexes, prolificacy, effectiveness, T. evanescens HTG., Helicoverpa armigera Hb., spatial distribution, digital maps