Arsura si focul bacterian la culturile pomicole sămânţoase – simptome, diagnoză şi combatere
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
433 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-08 19:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
634.10:632.1 (1)
Fruit growing (1103)
Plant damage, injuries. Plant diseases. Pests, organisms injurious to plants. Plant protection (723)
SM ISO690:2012
MAGHER, Maria; MAGHER, Mihail. Arsura si focul bacterian la culturile pomicole sămânţoase – simptome, diagnoză şi combatere. In: Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”. Vol. 42 (2), 1-2 octombrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, pp. 319-325. ISBN 978-9975-64-273-6..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 42 (2), 2015
Conferința "Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor"
Chișinău, Moldova, 1-2 octombrie 2015

Arsura si focul bacterian la culturile pomicole sămânţoase – simptome, diagnoză şi combatere

Blast and fire blight seed’s orchards - symptoms, diagnosis and control

CZU: 634.10:632.1

Pag. 319-325

Magher Maria1, Magher Mihail2
 
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
 
Disponibil în IBN: 27 martie 2019


Rezumat

Arsura bacteriană şi focul bacterian la culturile de măr şi păr produc simptome asemănătoare şi pot fi identificate greşit. Acest lucru poate avea consecinţe semnificative având în vedere statutul de carantină a fitopatogenului E. amylovora. Conform rezultatelor testelor, la care au fost supuse izolatele, plantele au fost afectate de diferiţi agenţi fitopatogeni, identificaţi conform literaturii adecvate. Aplicarea tratamentelor profilactice şi înlăturarea organelor atacate ale plantei, constituie un factor de limitare a dezvoltării şi răspândirii bacteriozelor la cultura de măr şi păr.

Cuvinte-cheie
simptome, identificare, Pseudomonas syringae pv. syringae, Erwinia Amylovora, comba-tere

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-74754</cfResPublId>
<cfResPublDate>2015</cfResPublDate>
<cfVol>Vol. 42 (2)</cfVol>
<cfStartPage>319</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-64-273-6.</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/74754</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Arsura si focul bacterian la culturile pomicole săm&acirc;nţoase &ndash; simptome, diagnoză şi combatere</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>simptome; identificare; Pseudomonas syringae pv. syringae; Erwinia Amylovora; comba-tere</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Arsura bacteriană şi focul bacterian la culturile de măr şi păr produc simptome asemănătoare şi pot fi identificate greşit. Acest lucru poate avea consecinţe semnificative av&acirc;nd &icirc;n vedere statutul de carantină a fitopatogenului E. amylovora. Conform rezultatelor testelor, la care au fost supuse izolatele, plantele au fost afectate de diferiţi agenţi fitopatogeni, identificaţi conform literaturii adecvate. Aplicarea tratamentelor profilactice şi &icirc;nlăturarea organelor atacate ale plantei, constituie un factor de limitare a dezvoltării şi răsp&acirc;ndirii bacteriozelor la cultura de măr şi păr.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-23913</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-4924</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-23913</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-23913-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Магер</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Мария</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-4924</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-4924-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Магер</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Михаил</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>