Soluţie tehnică de realizare constructivă a liniei de tip compact cu tensiunea de 110 KV
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
270 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-06 11:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.311 (171)
Electrical engineering (805)
SM ISO690:2012
MUNTEAN, V.; GORE, Natalia. Soluţie tehnică de realizare constructivă a liniei de tip compact cu tensiunea de 110 KV. In: Inginerie agrară şi transport auto. Vol.45, 12-13 noiembrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, pp. 390-394. ISBN 978-9975-64-276-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45, 2015
Simpozionul "Realizări şi perspective în inginerie agrară şi transport auto"
Chișinău, Moldova, 12-13 noiembrie 2015

Soluţie tehnică de realizare constructivă a liniei de tip compact cu tensiunea de 110 KV


CZU: 621.311
Pag. 390-394

Muntean V., Gore Natalia
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 23 martie 2019


Rezumat

Design features and executions of air-lines of an electricity transmission are under the influence of technical requirements the satisfying needs for increase of a stream of the transferred capacities are called for decrease in electromagnetic impacts on environment and technical and economic conditions.

Cuvinte-cheie
Compact power lines, the operated power lines, design features of power lines

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-74570</doi_batch_id>
<timestamp>1627426962</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Inginerie agrară şi transport auto</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-64-276-7</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Soluţie tehnică de realizare constructivă a liniei de tip compact cu tensiunea de 110 KV</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>V.</given_name>
<surname>Muntean</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Natalia</given_name>
<surname>Gore</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>390</first_page>
<last_page>394</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>