Soluţie tehnică de realizare constructivă a liniei de tip compact cu tensiunea de 110 KV
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
271 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-06 11:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.311 (171)
Electrical engineering (805)
SM ISO690:2012
MUNTEAN, V.; GORE, Natalia. Soluţie tehnică de realizare constructivă a liniei de tip compact cu tensiunea de 110 KV. In: Inginerie agrară şi transport auto. Vol.45, 12-13 noiembrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, pp. 390-394. ISBN 978-9975-64-276-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45, 2015
Simpozionul "Realizări şi perspective în inginerie agrară şi transport auto"
Chișinău, Moldova, 12-13 noiembrie 2015

Soluţie tehnică de realizare constructivă a liniei de tip compact cu tensiunea de 110 KV


CZU: 621.311
Pag. 390-394

Muntean V., Gore Natalia
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 23 martie 2019


Rezumat

Design features and executions of air-lines of an electricity transmission are under the influence of technical requirements the satisfying needs for increase of a stream of the transferred capacities are called for decrease in electromagnetic impacts on environment and technical and economic conditions.

Cuvinte-cheie
Compact power lines, the operated power lines, design features of power lines

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-74570</cfResPublId>
<cfResPublDate>2015</cfResPublDate>
<cfVol>Vol.45</cfVol>
<cfStartPage>390</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-64-276-7</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/74570</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Soluţie tehnică de realizare constructivă a liniei de tip compact cu tensiunea de 110 KV</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Compact power lines; the operated power lines; design features of power lines</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Design features and executions of air-lines of an electricity transmission are under the influence of technical requirements the satisfying needs for increase of a stream of the transferred capacities are called for decrease in electromagnetic impacts on environment and technical and economic conditions.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-71268</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-23820</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-71268</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-71268-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Muntean</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>V.</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-23820</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-23820-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Gore</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Natalia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>