Unele aspecte metodologice/didactice ce tin de practicile de nivelul I şi practicile de nivelul II
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
135 0
SM ISO690:2012
CUŞCĂ, Valentin. Unele aspecte metodologice/didactice ce tin de practicile de nivelul I şi practicile de nivelul II. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 18, Vol.1, 23-24 martie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, 2016, pp. 232-236. ISBN 978-9975-46-293-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 18, Vol.1, 2016
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Chișinău, Moldova, 23-24 martie 2016

Unele aspecte metodologice/didactice ce tin de practicile de nivelul I şi practicile de nivelul II


Pag. 232-236

Cuşcă Valentin
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 26 februarie 2019


Rezumat

The author touches upon the theory of the policies of level I (sensorial) and level II (abstract) and their application in education. So, education, similar to philosophy and arts, creatively shapes the character within the human values. Educational process is an antinomic phenomenon (freedom of the person) natural, social, limited by the restrictive regulations that the human has to conform to.