Utilizarea extractului de păducel pentru fabricarea cremei de brânză funcționale
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
279 20
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-22 11:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
579.67:663/664-022 (1)
Applied microbiology (173)
Industrial microbiology. Industrial mycology. Zymurgy, fermentation industry. Beverage industry. Stimulant industry (326)
Production and preservation of solid foodstuffs (812)
SM ISO690:2012
GHENDOV-MOŞANU, Aliona; POPESCU, Liliana; LUNG, Ildico; OPRIȘ, Ocsana-Ileana; SORAN, Maria-Loredana; STURZA, Rodica. Utilizarea extractului de păducel pentru fabricarea cremei de brânză funcționale. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 4(51), pp. 45-51. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(51) / 2018 / ISSN 1857-0461

Utilizarea extractului de păducel pentru fabricarea cremei de brânză funcționale

The use of hawthorn extract for manufacture of functional cheese cream


CZU: 579.67:663/664-022
Pag. 45-51

Ghendov-Moşanu Aliona1, Popescu Liliana1, Lung Ildico2, Opriș Ocsana-Ileana2, Soran Maria-Loredana2, Sturza Rodica1
 
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare
 
Disponibil în IBN: 7 februarie 2019


Rezumat

Au fost obținute probe de cremă de brânză cu adaos de 1,1% extract hidroalcoolic și 2,2 % extract liposolubil din fructe de păducel. Conținutul de substanțe biologic active în extractele hidroalcoolice şi liposolubile păstrează principiile active ale fructelor din care au fost pregătite. Atât extractele hidroalcoolice, cât și liposolubile de fructe de păducel au îmbunătățit caracteristicile senzoriale ale cremei de brânză, au contribuit la menținerea valorii pH/acidității titrabile în perioada de păstrare, acționând drept agent natural de conservare a produsului; au redus numărul total de germeni, datorită compușilor bioactivi cu efect antimicrobian prezenți în extracte. Procentul de inhibare a radicalilor liberi (DPPH) în crema de brânză cu extract hidroalcoolic este de 6,8 ori mai mare decât în proba-martor. Astfel, crema de brânză cu extracte din fructe de păducel are calități excelente și prezintă valoare biologică sporită.

Cream cheese samples with 1.1 % hydroalcoholic extract and 2.2 % liposoluble extract of hawthorn fruits were obtained. The content of biologically active substances in hydroalcoholic and liposoluble extracts preserves the active principles of the fruit from which they were prepared. Both hydroalcoholic and liposoluble hawthorn extracts have improved the sensory characteristics of cream cheese, contributed to maintaining the titration value of pH / acidity during the retention period, acting as a natural product preservative; have reduced the total number of germs due to the bioactive compounds with antimicrobial effect present in the extracts. The percentage of inhibition of free radicals (DPPH) in the cream cheese with hydroalcoholic extract is 6.8 times higher than in the control sample. Thus, cream cheese with extracts of hawthorn fruits has excellent qualities and shows increased biological value.

Cuvinte-cheie
cremă de brânză, extract de păducel, compuşi bioactivi, calitate, in vitro., in vitro.,

cheese cream, hawthorn extract, bioactive compounds, Quality