Calculul regimului rețelelor electrice de joasă tensiune cu surse de energie regenerabilă distribuită
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
214 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-30 14:56
SM ISO690:2012
VIERU, Dmitrii. Calculul regimului rețelelor electrice de joasă tensiune cu surse de energie regenerabilă distribuită. In: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători . Ediția 5, Vol.2, 15 martie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2016, pp. 66-69.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.2, 2016
Conferința "Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători "
Chișinău, Moldova, 15 martie 2016

Calculul regimului rețelelor electrice de joasă tensiune cu surse de energie regenerabilă distribuită


Pag. 66-69

Vieru Dmitrii
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 30 ianuarie 2019