Маркетинг и самомаркетинг в арт-бизнесе
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
575 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-03 23:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.13 (655)
General questions of trade and commerce. Market (769)
SM ISO690:2012
ПЕРЧИНСКАЯ, Ольга. Маркетинг и самомаркетинг в арт-бизнесе. In: Intellectus, 2018, nr. 4, pp. 73-77. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 4 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087

Маркетинг и самомаркетинг в арт-бизнесе

Marketing and self-marketing in art-business

Marketing și auto-marketing în domeniul art-businessului.

CZU: 339.13

Pag. 73-77

Перчинская Ольга
 
Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 ianuarie 2019


Rezumat

В данной статье рассматриваются некоторые вопросы маркетинга и его роли в развитии арт-рынка. Раскрывается современное понимание маркетинга и самомаркетинга, а также теоретическая основа эффективного его использования в искусстве.

In this paper are discussed some issues of marketing and its roles in the development of the art-market. It reveals the modern understanding of marketing and self-marketing, as well as the theoretical basis for its effective use in art.

Acest articol abordează câteva aspecte legate de marketing și rolul său în dezvoltarea pieței de artă. Este relevată înțelegerea modernă a marketingului și auto-marketingului, precum și baza teoretică pentru utilizarea lui efi cientă în domeniul artei.

Cuvinte-cheie
Маркетинг, самомаркетинг, маркетинговые исследования, искусство, арт-рынок, арт-бизнес.,

marketing, self-marketing, marketing researches, art, art-market, art-business., marketing, art-market, art-business.,

auto-marketing, cercetări de marketing, artă