Procesul descentralizării administrației publice și semnificațiile interesului public. Cazul Republicii Moldova
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
104 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-08-22 10:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
35.072.1(478) (4)
Public administration. Government. Military affairs (1440)
SM ISO690:2012
SACA, Victor; BEDROS, Andrei. Procesul descentralizării administrației publice și semnificațiile interesului public. Cazul Republicii Moldova. In: Moldoscopie. 2018, nr. 4(83), pp. 29-37. ISSN 1812-2566.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 4(83) / 2018 / ISSN 1812-2566

Procesul descentralizării administrației publice și semnificațiile interesului public. Cazul Republicii Moldova

The process of decentralization of public administration and the significance of public interest. The case of the Republic of Moldova


CZU: 35.072.1(478)
Pag. 29-37

Saca Victor1, Bedros Andrei2
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Administrare Publică
 
Disponibil în IBN: 9 ianuarie 2019


Rezumat

his article examines some of the significance of the public interest in the context of the process of decentralization of public administration. Particular attention was paid to the conceptual, structural and institutional aspects of administrative decentralization and public interest. The aspects regarding the pace of the process of administrative decentralization in the Republic of Moldova, from the training to the present day, the way of public interest in the process of transforming the Moldovan society towards the consolidation of democracy are dealt with.

Cuvinte-cheie
decentralization, public interest, Public administration, rela-tionship: decentralization of public interest, democracy.