Alimentația în satul Lozova, în a doua jumătate a secolului XX. Introducere
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
524 9
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-15 14:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
392.81(478-22)"XX" (1)
Customs, manners, usage in private life (203)
SM ISO690:2012
REȘETNIC, Elena. Alimentația în satul Lozova, în a doua jumătate a secolului XX. Introducere. In: Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) . 2017, nr. 27(40), pp. 109-115. ISSN 1857-0054.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Numărul 27(40) / 2017 / ISSN 1857-0054

Alimentația în satul Lozova, în a doua jumătate a secolului XX. Introducere

Nutrition in the Lozova Village, in the second half of the 20th century. Introduction

CZU: 392.81(478-22)"XX"

Pag. 109-115

Reșetnic Elena12
 
1 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 3 ianuarie 2019


Rezumat

Articolul vizează alimentația tradițională in satul Lozova, in a doua jumătate a secolului XX. In lucrare au fost expuse informații despre alimentele prezente in meniul zilnic, alimentația ceremonială, și corelarea acestora cu obiceiuri sau sărbători. Bucatele de aici iși au specificul lor, incadrandu-se intrun areal mai larg – zona de centru a spațiului pruto-nistrean..  

The article considers the traditional nutrition in the Lozova village, in the second half of the 20th century. In the paper is presented information concerning the food from the daily menu, the ceremonial nutrition and its relationship with different customs and feasts. The food here is specific, being a part of a larger area: the central zone of the area between Prut and Nistru

Cuvinte-cheie
alimentaţie, colac, Vin, carne, legume, fructe.