Организация проектной деятельности студентов с использованием коучингового подхода
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
385 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-14 07:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.147+005.94 (1)
Higher education. Universities. Academic study (1296)
Fields of management (125)
SM ISO690:2012
НЕСТЕРЕНКО, В.; ЛИСТОПАД, А.; МАРДАРОВА, И.. Организация проектной деятельности студентов с использованием коучингового подхода. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2018, nr. 3(52), pp. 33-44. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 3(52) / 2018 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Организация проектной деятельности студентов с использованием коучингового подхода

Students’ project activity organization with the use of coaching approach

Organizarea activității de proiectare a studenților prin folosirea abordării coaching


CZU: 378.147+005.94
Pag. 33-44

Нестеренко В., Листопад А., Мардарова И.
 
Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского
 
Disponibil în IBN: 18 decembrie 2018


Rezumat

В статье рассматриваются возможности внедрения коучингового подхода в процесс организации проектной деятельности студентов в рамках преподавания учебной дисциплины «Новые информационные технологии в дошкольном образовании». Охарактеризовано этапы и компоненты проектной деятельности студентов. Представлено результаты диагностики сформированости мотивации студентов на выполнение проектов с применением компьютерных технологий. Доказано, что внедрение коучинга в процесс организации проектной деятельности студентов, предполагает оказание помощи студентам в сознательном и самостоятельном приобретении знаний и умений, содействует тому, чтобы они могли максимально использовать свой интеллектуальный и творческий потенциал при достижении желаемого результата. Приведены примеры использования инструментов коучинга в работе со студентами.

The article deals with the possibilities of implementation of coaching approach in the process of organization of project activity of students within an educational subject «New informational technologies in preschool education». Stages and components of project activity of students have been described. The results of diagnostics of formation of students’ motivation on fulfillment of the projects with the use of computer technologies have been represented. It is proved that the implementation of coaching in the process of students’ project activity organizing assumes assistance in conscious and self-dependent gaining knowledge and skills; it helps students to use their intellectual and creative potential as high as possible for getting the desired results. The examples of usage of coaching tools at work with students have been given.

În articol sunt relevate posibilitățile de implementare a direcției coaching în procesul de organizare a activității de proiectare în cadrul predării disciplinei „Tehnologii informaționale noi în educația preșcolară‖. Sunt caracterizate etapele și elementele componente ale acestei activități. Sunt prezentate rezultatele diagnosticului dezvoltării motivației studenților în vederea realizării proiectelor prin implicarea tehnologiilor informaționale. A fost demonstrat că implementarea coaching-ului în activitatea studenților presupune acordarea ajutorului necesar în vederea acumulării conștiente a cunoștințelor care contribuie la aplicarea potențialului intelectual și creativ a studenților în procesul obținerii rezultatului așteptat.

Cuvinte-cheie
подготовка будущих воспитателей, проектное обучение.,

коучинг