Interdependenţa formal-nonformal-informal la nivelul sistemului educaţional: viziuni şi perspective
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
857 79
Ultima descărcare din IBN:
2024-07-22 14:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.013 (487)
Fundamentals of education. Theory. Policy etc. (4092)
SM ISO690:2012
FLOREA, Viorica. Interdependenţa formal-nonformal-informal la nivelul sistemului educaţional: viziuni şi perspective. In: Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane, Ed. 1, 24-25 noiembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2017, Ediția 1, pp. 237-240.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1, 2017
Conferința "Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane"
1, Chișinău, Moldova, 24-25 noiembrie 2017

Interdependenţa formal-nonformal-informal la nivelul sistemului educaţional: viziuni şi perspective

CZU: 37.013

Pag. 237-240

Florea Viorica
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2018


Rezumat

În acest articol ne-am propus să determinăm locul și rolul interdependenței dintre formele generale ale educației: formale, nonformale și informale. Am evidențiat actualitatea problemei interdependenței dintre educația formală, nonformală și informală, prin necesitatea asigurării unei relații de complementarietate dintre cele trei forme ale educației la nivelul sistemului educațional din perspectiva educației permanente.

In this article I intend to determine the place and role of interrelation among the different forms of general education: formal, nonformal and informal. I have highlighted the actuality of the problem of interrelation between the formal, non-formal and informal education, by the necessity of insuring a complementary relation among the three forms of education at the level of the educational system from the perspective of permanent education.

Cuvinte-cheie
interdependence, complementarity, formal education, non-formal education, informal education, „new education”, interference