Lupta împotriva produselor contrafăcute prin intermediul organelor vamale
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
298 25
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-20 18:10
SM ISO690:2012
CHIRIAC, Lia; TIGHINEANU, Alexandra. Lupta împotriva produselor contrafăcute prin intermediul organelor vamale. In: Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători. Ediţia 16, 27-28 aprilie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2018, pp. 88-89. ISBN 978-9975-75-927-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16, 2018
Conferința "Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători"
Chișinău, Moldova, 27-28 aprilie 2018

Lupta împotriva produselor contrafăcute prin intermediul organelor vamale


Pag. 88-89

Chiriac Lia, Tighineanu Alexandra
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 17 noiembrie 2018


Rezumat

În prezent, contrafacerile reprezintă unele dintre cele mai rentabile tranzacţii financiare de pe planetă, studiile internaţionale subliniind că economia subterană rezultată din contrafaceri reprezintă aproximativ un sfert din întreaga economie mondială. Contrafacerea oferă infractorilor un risc mic de a fi prinşi şi traşi la răspundere, mai mult decât atât, riscurile penale pentru traficul cu produse contrafăcute este extrem de mic în comparaţie cu traficul de droguri. Dezvoltarea rapidă a tehnologiei economice uşurează tot mai mult furtul de proprietate intelectuală prin piraterie şi contrafacere. Unul din organele care se ocupă cu combaterea acestui fenomen este Serviciul Vamal al Republicii Moldova. Acesta şi-a creat propria Secţia Protecţia Proprietăţii Intelectuale, prin intermediul căreia se aplică o serie de proceduri şi metode de luptă împotriva acţiunilor de contrafacere.

Cuvinte-cheie
contrafacere, infracţiune, proprietate intelectuală,

serviciul vamal