Controlul administrației publice centrale privind administrarea finanțelor publice
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
644 20
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-19 16:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
336.13:351.9 (1)
Public sector finance. Government finance in general (218)
Particular activities of public administration (953)
SM ISO690:2012
GUŞTIUC, Andrei, BANUH, Eugen. Controlul administrației publice centrale privind administrarea finanțelor publice. In: Administrarea Publică, 2018, nr. 3(99), pp. 44-51. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489

Controlul administrației publice centrale privind administrarea finanțelor publice

Control by central public administration on public financing administration

CZU: 336.13:351.9

Pag. 44-51

Guştiuc Andrei1, Banuh Eugen2
 
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 4 octombrie 2018


Rezumat

Așa cum sugerează titlul articolului, cercetarea științifică va fi orientată spre evidențierea principalelor elemente constitutive ale controlului financiar. De fapt, având în vedere complexitatea problematicii controlului financiar, am decis ca în acest studiu să ne referim doar la rolul Parlamentului și al Guvernului în activitatea de control al administrării finanțelor publice. Controlul asupra executării Bugetului de Stat și a bugetelor unităților administrativ-teritoriale reprezintă o etapă a procesului bugetar a cărei necesitate se fundamentează pe restricțiile ce trebuie luate în considerare la alocarea pe destinații și utilizarea resurselor bugetare. Prin urmare, eficiența controlului administrării finanțelor publice din partea Parlamentului și Guvernului vor aduce transparență și eficiență în ceea ce privește veniturile și cheltuielile publice.

The title of the article is: “Control by central public administration on public financing administration”. As the article title suggests, scientific research will be directed to highlighting the main constituent elements of financial control. In fact, given the complexity of the financial control issue, we decided in this study to refer only to the role of the Parliament and Government in the control of public finance management. Control over the execution of the state budget and the budgets of the administrative-territorial units represents a stage of the budgetary process, the necessity of which is based on the restrictions to be taken into account when allocating to destinations and using the budgetary resources. Therefore, the efficiency of public finance management control by the Parliament and the Government will bring transparency and efficiency in terms of public revenues and expenditures

Cuvinte-cheie
control financiar, Parlament, Guvern,

administrarea finanțelor publice, Curtea de Conturi.