Indicele de disconfort bioclimatic Thom pe teritoriul Republicii Moldova
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
740 29
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-21 11:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
551.586(478) (3)
Meteorology (431)
SM ISO690:2012
PUŢUNTICĂ, Anatolie. Indicele de disconfort bioclimatic Thom pe teritoriul Republicii Moldova. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2017, nr. 1(3), pp. 131-135. ISSN 2537-6284.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Indicele de disconfort bioclimatic Thom pe teritoriul Republicii Moldova

Thom’s bioclimatic discomfort index on the territory of the Republic of Moldova

CZU: 551.586(478)

Pag. 131-135

Puţuntică Anatolie
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 4 septembrie 2018


Rezumat

În articol este prezentată metodologia de calcul a indicelui de disconfort bioclimatic Thom. Pentru aspecte regionale au fost utilizate datele de temperatură și umiditate relativă de la 14 stații meteorologice de pe teritoriul Republicii Moldova, pentru data zilei caniculare de 07 august, 2012. Indicele maxim de disconfort Thom a fost înregistrat la stația meteorologică Fălești (DI 31,7°C), întrucât aici s-a observat temperatura maximă absolută pe toată perioada instrumentală (+42,4°C).

This article represents the calculation methodology of bioclimatic discomfort index Thom. For the regional aspects it were used the dates of temperature and relative humidity recorded at the 14 meteorological stations located in Republic of Moldova, from the canicular day 7th August, 2012. The highest discomfort Thom index was registered at the Fălești meteorological station (DI 31,7°C), were also was observed the highest temperature during the survey period (+42,4°C).

Cuvinte-cheie
metodologie, indice de disconfort Thom, temperatură, zile caniculare, August 2012.