Structura spectrelor de reflexie ale antimonidului de galiu dopat cu fier
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
664 5
Ultima descărcare din IBN:
2023-07-13 23:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
539.21+621.382 (1)
Properties and structure of molecular systems (205)
Electrical engineering (1091)
SM ISO690:2012
ARAMĂ, Efim, GHEORGHIŢĂ, Eugen, MIHĂLACHE, Alexei, PALACHI, Leonid, CARAMAN, Mihail, MELINTE, Victoria. Structura spectrelor de reflexie ale antimonidului de galiu dopat cu fier. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2016, nr. 2(2), pp. 17-19. ISSN 2537-6284.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 2(2) / 2016 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Structura spectrelor de reflexie ale antimonidului de galiu dopat cu fier

CZU: 539.21+621.382

Pag. 17-19

Aramă Efim1, Gheorghiţă Eugen2, Mihălache Alexei2, Palachi Leonid3, Caraman Mihail4, Melinte Victoria2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
4 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 31 august 2018


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Aramă, E.D.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Gheorghiţă, E.I.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Tiraspol, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Mihălache, A.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Tiraspol, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Palachi, L.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Caraman, M.I.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Melinte, V.A.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Tiraspol, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Structura spectrelor de reflexie ale antimonidului de galiu dopat cu fier</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2016</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>2537-6284</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>539.21+621.382</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2016-12-31</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>