Structura spectrelor de reflexie ale antimonidului de galiu dopat cu fier
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
656 5
Ultima descărcare din IBN:
2023-07-13 23:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
539.21+621.382 (1)
Properties and structure of molecular systems (205)
Electrical engineering (1091)
SM ISO690:2012
ARAMĂ, Efim, GHEORGHIŢĂ, Eugen, MIHĂLACHE, Alexei, PALACHI, Leonid, CARAMAN, Mihail, MELINTE, Victoria. Structura spectrelor de reflexie ale antimonidului de galiu dopat cu fier. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2016, nr. 2(2), pp. 17-19. ISSN 2537-6284.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 2(2) / 2016 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Structura spectrelor de reflexie ale antimonidului de galiu dopat cu fier

CZU: 539.21+621.382

Pag. 17-19

Aramă Efim1, Gheorghiţă Eugen2, Mihălache Alexei2, Palachi Leonid3, Caraman Mihail4, Melinte Victoria2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
4 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 31 august 2018


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-65380</cfResPublId>
<cfResPublDate>2016-12-31</cfResPublDate>
<cfVol>2</cfVol>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>17</cfStartPage>
<cfISSN>2537-6284</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/65380</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Structura spectrelor de reflexie ale antimonidului de galiu dopat cu fier</cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-12-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-12-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-1087</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-12-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-315</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-12-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-18417</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-12-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-26293</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-12-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-271</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-12-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-13392</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-12-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-1087</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-1087-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-12-31T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Арама</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>E.</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-315</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-315-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-12-31T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Gheorghita</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Eugene</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-18417</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-18417-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-12-31T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Mihălache</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Alexei</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-26293</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-26293-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-12-31T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Palachi</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Leonid</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-271</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-271-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-12-31T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Караман</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>М.</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-13392</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-13392-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-12-31T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Melinte</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Victoria</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>