A V I Z la teza de doctor în filosofie, specialitatea: 632.01 – Etică şi Bioetică: Bioetica în raport cu valorile creştine fundamentale: analiză teoretico-metodologică, elaborată de Banari Ion, lector la Catedra Filosofie şi Bioetică, USMF
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
221 20
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-10 14:08
SM ISO690:2012
ROŞCA, Ludmila. A V I Z la teza de doctor în filosofie, specialitatea: 632.01 – Etică şi Bioetică: Bioetica în raport cu valorile creştine fundamentale: analiză teoretico-metodologică, elaborată de Banari Ion, lector la Catedra Filosofie şi Bioetică, USMF. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2018, nr. 1(13), pp. 464-469. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

A V I Z la teza de doctor în filosofie, specialitatea: 632.01 – Etică şi Bioetică: Bioetica în raport cu valorile creştine fundamentale: analiză teoretico-metodologică, elaborată de Banari Ion, lector la Catedra Filosofie şi Bioetică, USMF


Pag. 464-469

Roşca Ludmila
 
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 
Disponibil în IBN: 12 august 2018


BibTeX Export

@article{ibn_58840,
author = {Bîrgău, M.M.},
title = {<p><strong><em>Проблема обеспечение защиты прав человека в Республике Молдова как основополагающего принципа правого государства</em></strong></p>},
collection = {Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării},
year = {2017},
volume = {},
pages = {587-599},
abstract = {(RO) <p><em>&Icirc;n acest articol autorul abordează problema garantării şi respectării drepturilor omului &icirc;n Republica Moldova. Un aspect important al fenomenului abordat susţine autorul este recunoaşterea universală a drepturilor omului şi adoptarea bazei juridice a drepturilor omului &icirc;n dreptul internaţional, &icirc;n dreptul comunitar şi naţional. &Icirc;n anul 1997, Republica Moldova a ratificat Convenţia cu privire la protecţia drepturilor omului, care reprezintă un element important a sistemului judiciar din Republica Moldova. &Icirc;n concluzie, autorul observă decalajul dintre actele normative şi realitatea &icirc;n domeniul respectării drepturilor omului &icirc;n Republica Moldova, indic&icirc;nd necesitatea adoptării unui mecanism de control a modului cum sunt respectate legile şi actele normative la nivel naţional. </em>&nbsp;</p>},
abstract = {(EN) <p><em>In this article, the author addresses the issue of guaranteeing and respecting human rights in the Republic of Moldova. An important aspect of the phenomenon advocated by the author is the universal recognition of human rights and the adoption of the legal basis of human rights in international law, in community and national law. In 1997, the Republic of Moldova ratified the Convention on the Protection of Human Rights, which is an important element of the judiciary system in the Republic of Moldova. In conclusion, the author observes the gap between normative acts and the reality in the field of human rights in the Republic of Moldova, indicating the necessity of adopting a mechanism for controlling the way the laws and normative acts are observed at national level.</em></p>},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/58840},
keywords = {drepturile omului, Republica Moldova, stat de drept, drept internațional, lege, act normativ}
}