Principiul de elaborare a protectiei prin relee a LEA cu autocompensare la scurtcircuite nesimetrice dintre fazele apropiate
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
410 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-10 12:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.316.925 (7)
Electrical engineering (794)
SM ISO690:2012
CHIORSAC, Mihail; TURCUMAN, Lilia; TURTURICA, Natalia. Principiul de elaborare a protectiei prin relee a LEA cu autocompensare la scurtcircuite nesimetrice dintre fazele apropiate. In: Sielmen, october 2015. Ediția 10-a, 6-9 octombrie 2015, Craiova. Craiova, România: Editura ALMA, 2015, pp. 195-198. ISBN 978-606-567-284-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sielmen, october 2015
Ediția 10-a, 2015
Conferința "Sielmen"
Craiova, Romania, 6-9 octombrie 2015

Principiul de elaborare a protectiei prin relee a LEA cu autocompensare la scurtcircuite nesimetrice dintre fazele apropiate


CZU: 621.316.925
Pag. 195-198

Chiorsac Mihail1, Turcuman Lilia2, Turturica Natalia2
 
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 6 august 2018


Rezumat

În articolul de faţă sunt analizate principiile de elaborare a protecţiei prin relee la scurtcircuite dintre fazele apropiate a liniilor electrice cu autocompensare în baza componentelor simetrice hexafazate. Cercetările efectuate au demonstrat, că sistemul nesimetric de vectori a tensiunilor sau curenţilor unei liniei electrice cu autocompensare la diferite scurtcircuite nesimetrice poate fi descompus în şase sisteme de componente simetrice. Reieşind din aceasta s-a dovedit, că diferitor scurtcircuite nesimetrice corespunde apariţia anumitor componente simetrice. Acest fapt poate servi ca principiul în depistarea acestor scurtcircuite, inclusiv dintre fazele apropiate şi elaborarea protecţiei prin relee ce va acţiona la apariţia componentelor simetrice respective.

Cuvinte-cheie
LEA cu autocompensare, componente simetrice hexafazate, scurtcircuit nesimetric dintre fazele apropiate, filtrele componentelor simetrice ale curentului şi tensiune de ordinul zero (homopolare) şi trei (terţiare), schema structural- funcţională a protecţiei