Despre realizarea proiectelor investiționale in sectorul energetic al Republicii Moldova
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
283 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-12 09:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
330.322.01:620.9(478) (2)
Dynamics of the economy. Economic movement (237)
Economics of energy in general (438)
SM ISO690:2012
TIMOFTE, Ilia; TIMOFTE, Natalia. Despre realizarea proiectelor investiționale in sectorul energetic al Republicii Moldova. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, pp. 398-400. ISBN 9975-62-145-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia I, 2005, Chișinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005

Despre realizarea proiectelor investiționale in sectorul energetic al Republicii Moldova


CZU: 330.322.01:620.9(478)
Pag. 398-400

Timofte Ilia1, Timofte Natalia2
 
1 Ministerul Industriei şi Infrastructurii a RM,
2 Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 3 august 2018


Rezumat

Este descrisă starea ofertelor de proiecte investiţionale în sectorul energetic al Republicii Moldova;  evidenţiate unele pricini ce au cauzat neimplementarea multiplelor proiecte de construcţie a centralelor  electrice, interconexiunilor sistemice, conductelor magistrale de gaze naturale; formulate unele propuneri  pentru stimularea procesului de realizare a proiectelor investiţionale.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Despre realizarea proiectelor investiționale in sectorul energetic al Republicii Moldova</p>">
<meta name="citation_author" content="Timofte Ilia">
<meta name="citation_author" content="Timofte Natalia">
<meta name="citation_publication_date" content="2005">
<meta name="citation_collection_title" content="Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare">
<meta name="citation_volume" content="Ediția I">
<meta name="citation_firstpage" content="398">
<meta name="citation_lastpage" content="400">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/398_400_Timofte%20I.%2C%20Timofte%20N.%20Despre%20realizarea%20proiectelor%20investitionale%20in%20sectorul%20energetic%20al%20RM.pdf">