Complicaţiile hemoragice după intervenţii chirurgicale stomatologice la pacienţii cu medicaţie antitrombotică
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
394 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-03 12:52
SM ISO690:2012
ZĂNOAGĂ, Oleg. Complicaţiile hemoragice după intervenţii chirurgicale stomatologice la pacienţii cu medicaţie antitrombotică. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2008, nr. 2(16), pp. 94-97. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(16) / 2008 / ISSN 1857-0011

Complicaţiile hemoragice după intervenţii chirurgicale stomatologice la pacienţii cu medicaţie antitrombotică

Pag. 94-97

Zănoagă Oleg
 
 
Disponibil în IBN: 2 decembrie 2013


Rezumat

În perioada aprilie 2007- martie 2008 la Centrul Naţional Ştiinţifi co-Practic Medicină de Urgenţă (CNŞPMU) s-au adresat 11 pacienţi, care concomitent se afl au sub medicaţie antitrombotică. La pacienţii cu hemoragii postextracţionale aplicarea suturilor a contribuit la oprirea temporară a hemoragiei, ea fi ind ulterior rezolvată prin tamponament compresiv supraalveolar cu sol. Acid aminocaproic 5% şi sol. Contrical. La un pacient măsurile hemostatice au fost inefective, el fi ind transferat în secţia de reanimare pentru administrarea unui tratament medicamentos intensiv. Ţinând cont de efectul prelungit al anticoagulantelor indirecte (48 – 72 de ore) şi de riscului mare de supradozare, aceste persoane sunt expuse pericolului unor hemoragii abundente, care pot pune în pericol viaţa lor. Pentru aceşti bolnavi se va stabili momentul operator în consult cu medicul de specialitate (terapeut, cardiolog, hematolog) în funcţie de constantele de laborator.

At the National Practico-Scientific Center of Urgent Medicine during april 2007 - march 2008, 11 pacients who are concomitantly administred antithrombotic medication have been addressed. The suture application in pacients with postextractional hemorrhages in the temporary hemorrhage stoping has been contributed. It subseguently solved by compresive supraalveolar plugging with 5% aminocaproic acid and Contrical solution. In a pacient the hemostatic measures were uneffective, being transferred in the Reanimation Department for intensive medical treatment. Due to prolonged effect of indirect anticoagulants (48-72 h) and overdosage risk, these pacients are exposed to abundent hemorrhage danger, which are for dangerous for life. The operatory movement will be established according to specialist advice (therapeutist, cardiologist, haematologist) depending of laboratory findings.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Zănoagă, O.</dc:creator>
<dc:date>2008-01-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>În perioada aprilie 2007- martie 2008 la Centrul Naţional Ştiinţifi co-Practic Medicină de Urgenţă (CNŞPMU) s-au adresat 11 pacienţi, care concomitent se afl au sub medicaţie antitrombotică. La pacienţii cu hemoragii postextracţionale aplicarea suturilor a contribuit la oprirea temporară a hemoragiei, ea fi ind ulterior rezolvată prin tamponament compresiv supraalveolar cu sol. Acid aminocaproic 5% şi sol. Contrical. La un pacient măsurile hemostatice au fost inefective, el fi ind transferat în secţia de reanimare pentru administrarea unui tratament medicamentos intensiv. Ţinând cont de efectul prelungit al anticoagulantelor indirecte (48 – 72 de ore) şi de riscului mare de supradozare, aceste persoane sunt expuse pericolului unor hemoragii abundente, care pot pune în pericol viaţa lor. Pentru aceşti bolnavi se va stabili momentul operator în consult cu medicul de specialitate (terapeut, cardiolog, hematolog) în funcţie de constantele de laborator.</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>At the National Practico-Scientific Center of Urgent Medicine during april 2007 - march 2008, 11 pacients who are concomitantly administred antithrombotic medication have been addressed. The suture application in pacients with postextractional hemorrhages in the temporary hemorrhage stoping has been contributed. It 
subseguently solved by compresive supraalveolar plugging with 5% aminocaproic acid and Contrical solution. In a pacient the hemostatic measures were uneffective, being transferred in the Reanimation Department for intensive medical treatment. Due to prolonged effect of indirect anticoagulants (48-72 h) and overdosage risk, these pacients are exposed to abundent hemorrhage danger, which are for dangerous for life. The operatory 
movement will be established according to specialist advice (therapeutist, cardiologist, haematologist) depending of laboratory findings.</dc:description>
<dc:source>Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale 16 (2) 94-97</dc:source>
<dc:title>Complicaţiile hemoragice după intervenţii chirurgicale stomatologice la pacienţii cu medicaţie antitrombotică</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>