Non decaying two-qubit states via phonon environment
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
334 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-13 15:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
538.945+539.182 (1)
Condensed matter physics. Solid state physics (243)
Nuclear physics. Atomic physics. Molecular physics (73)
SM ISO690:2012
CECOI, Elena. Non decaying two-qubit states via phonon environment. In: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Ediția 7, Vol.1, 15 iunie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipogr. „Biotehdesign”, 2018, pp. 32-36. ISBN 978-9975-108-45-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.1, 2018
Conferința "Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători"
Ediția VII, Chișinău, Moldova, 15 iunie 2018

Non decaying two-qubit states via phonon environment


CZU: 538.945+539.182
Pag. 32-36

Cecoi Elena
 
State University „Dimitrie Cantemir”
 
Disponibil în IBN: 11 iulie 2018