Rolul medicului de familie în cazul intoxicaţiilor acute neprofesionale exogene de origine chimică
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
253 32
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-25 09:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
615.917 (2)
General toxicology. General studies of poisons and poisoning (intoxication) (30)
SM ISO690:2012
MANCEVA, Tatiana; PÎNZARU, Iurie; SÎRCU, Raisa. Rolul medicului de familie în cazul intoxicaţiilor acute neprofesionale exogene de origine chimică. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2018, nr. 1-2(75-76), pp. 114-117. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 1-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687

Rolul medicului de familie în cazul intoxicaţiilor acute neprofesionale exogene de origine chimică

The role of the family doctor in the case of acute chemical exogenous unprofessional poisonings

Роль семейного врача в случае острых непрофессиональных экзогенных отравлений химической этиологии


CZU: 615.917
Pag. 114-117

Manceva Tatiana, Pînzaru Iurie, Sîrcu Raisa
 
Centrul Naţional de Sanătate Publică
 
Disponibil în IBN: 8 iunie 2018


Rezumat

Acest articol prezintă o evaluare a datelor privind intoxicaţiile acute neprofesionale exogene de etiologie chimică (IANEEC) înregistrate în Republica Moldova, în perioada 2013–2017, şi determinarea rolului medicilor de familie în prevenirea acestora, mai cu seamă în rândul copiilor. O problemă actuală care prezintă un pericol deosebit pentru sănătatea populaţiei este utilizarea, administrarea şi păstrarea incorectă a substanţelor chimice (pesticide, medicamente etc.), inclusiv lipsa cunoştinţelor privind riscul real pentru sănătate al produselor chimice care pot provoca IANEEC. Datele analizate pentru anii 2013–2017 în ţara noastră denotă înregistrarea a 21.127 de cazuri de intoxicaţii, inclusiv la 621 (2,9%) de persoane s-au soldat cu deces. Majoritatea cazurilor de intoxicaţii cu pesticide şi medicamente survin cu scop suicidal.

The data assessment of acute chemical poisonings and the role determination of family doctors in the field of prevention, especially among of children in country were presented in this article. The main hazard for human health presents the use, administration and improper use of chemical substances (pesticides, medicines and other) including lack of awareness of the real health risk of chemicals that can  cause acute chemical poisonings. The analyzed data of 2013-2017 years in the country showed a record of 21127 cases, including 621 death or 2,9%. The most pesticides, drugs poisonings were made with suicidal purpose.

В статье представлен анализ случаев острых непрофессиональных экзогенных отравлений химической этиологии (ОНЭОХЭ) и роли семейных врачей в области предотвращения данных отравлений, особенно среди детей. Одной из важных проблем, представляющей особую опасность для здоровья населения, является неправильное использование, хранение и назначение химических веществ в домашних условиях (пестициды, лекарства и др.), а также недостаточная осведомленность населения о реальных рисках этих веществ, которые могут привести к ОНЭОХЭ. Данные 2013-2017 годов, зарегистрированные в стране, свидетельствуют о регистрации 21127 случаев отравлений, включительно 621 смертей или 2,9%. Большинство случаев отравлений пестицидами и лекарствами происходят с целью суицида.

Cuvinte-cheie
intoxicaţii acute neprofesionale, substanţe chimice,

măsuri de prevenire, persoane afectate, decese

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Manceva, T.</dc:creator>
<dc:creator>Pînzaru, I.V.</dc:creator>
<dc:creator>Sîrcu, R.F.</dc:creator>
<dc:date>2018-06-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p><em>Acest articol prezintă o evaluare a datelor privind intoxicaţiile acute neprofesionale exogene de etiologie chimică (IANEEC) &icirc;nregistrate &icirc;n Republica Moldova, &icirc;n perioada 2013&ndash;2017, şi determinarea rolului medicilor de familie &icirc;n prevenirea acestora, mai cu seamă &icirc;n r&acirc;ndul copiilor. O problemă actuală care prezintă un pericol deosebit pentru sănătatea populaţiei este utilizarea, administrarea şi păstrarea incorectă a substanţelor chimice (pesticide, medicamente etc.), inclusiv lipsa cunoştinţelor privind riscul real pentru sănătate al produselor chimice care pot provoca IANEEC. Datele analizate pentru anii 2013&ndash;2017 &icirc;n ţara noastră denotă &icirc;nregistrarea a 21.127 de cazuri de intoxicaţii, inclusiv la 621 (2,9%) de persoane s-au soldat cu deces. Majoritatea cazurilor de intoxicaţii cu pesticide şi medicamente survin cu scop suicidal.</em></p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p><em>The data assessment of acute chemical poisonings and the role determination of family doctors in the field of prevention, especially among of children in country were presented in this article. The main hazard for human health presents the use, administration and improper use of chemical substances (pesticides, medicines and other) including lack of awareness of the real health risk of chemicals that can </em>&nbsp;<em>cause acute chemical poisonings. The analyzed data of 2013-2017 years in the country showed a record of 21127 cases, including 621 death or 2,9%. The most pesticides, drugs poisonings were made with suicidal purpose.</em></p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ru'><p><em>В статье представлен анализ случаев острых непрофессиональных экзогенных отравлений химической этиологии (ОНЭОХЭ) и роли семейных врачей в области предотвращения данных отравлений, особенно среди детей. Одной из важных проблем, представляющей особую опасность для здоровья населения, является неправильное использование, хранение и назначение химических веществ в домашних условиях (пестициды, лекарства и др.), а также недостаточная осведомленность населения о реальных рисках этих веществ, которые могут привести к ОНЭОХЭ. Данные 2013-2017 годов, зарегистрированные в стране, свидетельствуют о регистрации 21127 случаев отравлений, включительно 621 смертей или 2,9%. Большинство случаев отравлений пестицидами и лекарствами происходят с целью суицида.</em></p></dc:description>
<dc:source>Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină  75-76 (1-2) 114-117</dc:source>
<dc:subject>intoxicaţii acute neprofesionale</dc:subject>
<dc:subject>substanţe chimice</dc:subject>
<dc:subject>măsuri de prevenire</dc:subject>
<dc:subject>persoane afectate</dc:subject>
<dc:subject>decese</dc:subject>
<dc:title><p>Rolul medicului de familie &icirc;n cazul intoxicaţiilor acute neprofesionale exogene de origine chimică</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>