Взаимосвязь уровня развития  наглядно-действенного мышления  и коммуникации у дошкольников с  синдромом дауна.
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
86 15
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-16 11:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.762:376 (2)
Psychology (677)
Education, teaching, training of special groups of persons. Special schools (126)
SM ISO690:2012
ПАЛЬЧИНСКАЯ, Марьяна. Взаимосвязь уровня развития  наглядно-действенного мышления  и коммуникации у дошкольников с  синдромом дауна.. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2018, nr. 1-2(32), pp. 72-79. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2(32) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Взаимосвязь уровня развития  наглядно-действенного мышления  и коммуникации у дошкольников с  синдромом дауна.

The relationship between the level  of development of visual-effective  thinking and communication at  preschool children with Down  syndrome.

Relația dintre nivelul dezvoltării gândirii  vizual –acționale și comunicării la preșcolarii cu sindromul Down


CZU: 159.922.762:376
Pag. 72-79

Пальчинская Марьяна
 
Одесский национальный морской университет
 
Disponibil în IBN: 30 mai 2018


Rezumat

В статье анализируется взаимосвязь уровня развития наглядно-действенного мышления и коммуникации у детей старшего дошкольного возраста с синдромом Дауна. Проведен теоретический обзор проблемы, обозначены особенности коммуникативного поведения у детей данной категории

Articolul analizează relația dintre nivelul de dezvoltare al gândirii vizual-acțională și comunicarea copiilor de vârstă preșcolară cu sindromul Down. El conține o analiză teoretică a problemei și pune în evidență caracteristicile comportamentului comunicativ la copiii din această categorie..  

In the article analyze the relationship between the development level of visual-effectiv thinking and communication of preschool children with Down's syndrome. It was handled the problem theoretical review and it was designated the communicative behavior features of mentioned above category of children.

Cuvinte-cheie
синдромом дауна, наглядно-образное мышление, особенности развития, коммуникативное поведение.,

коммуникация