Motive în autobiografia femeilor.
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
75 9
Ultima descărcare din IBN:
2018-11-08 22:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.9-055.2+396 (1)
Psychology (677)
Cultural anthropology. Ethnography. Customs. Manners. Traditions. Way of life (528)
SM ISO690:2012
DADASHOVA, Shafag. Motive în autobiografia femeilor.. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2018, nr. 1-2(32), pp. 62-71. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2(32) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Motive în autobiografia femeilor.

Motives in women’s autobiographies approach.


CZU: 159.9-055.2+396
Pag. 62-71

Dadashova Shafag
 
Universitatea Tehnică, Baku
 
Disponibil în IBN: 30 mai 2018


Rezumat

Articolul explorează autobiografiile femeilor ca o categorie specială de prezentare a istoriei vieții. Prima parte a lucrării este despre reflectarea tradițiilor autobiografice a femeilor. Această secțiune își propune să înțeleagă modul în care analizează femeile autoare ce construiesc o identitate autentică în descrierea vieții. Cea de-a doua parte se referă la explicarea motivațiilor în literatură și sociologie și motivele autobiografiilor femeilor ca o combinație între aspectele ontologice (sociologie, viață) și epistemologică (literatura, prezentarea vieții). În această lucrare, femeile autobiografice sunt clasificate în conformitate cu motivele eroinelor jungiene. Lucrarea se concentrează asupra celui de-al doilea tip de autobiografie care este comună între autori și coincide cu arhetipurile jungiene ale eroului în inițiere

The article explores women autobiographies as a special category of life-writing. The first part is about traditions of women autobiographies. This section aims to understand how women authors construct an authentic identity in life writings. The second part is about explanation of motives in literature and sociology and about the motives in women autobiographies as combination of ontological (sociology, life) and epistemological (literature, presentation of life) aspects. In this paper, women autobiographies are classified in accordance with Jungian hero motives. The paper concentrates on the second type of autobiographies which are common among women authors and coincide with Jungian archetypes of hero in initiation..  

Cuvinte-cheie
autobiografie, C. Jung, motive de eroi arhetipali, scrieri de viață ale femeilor, identitate autentică