Organizarea şi funcţionarea  oficiilor cadastrale în Republica Moldova
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
140 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-07 14:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
349.4:332.3 (1)
Special branches of law. Miscellaneous legal matters (612)
Land use (60)
SM ISO690:2012
TAMACIUC, Pavel; POSTU, Ion. Organizarea şi funcţionarea  oficiilor cadastrale în Republica Moldova. In: Studii Juridice Universitare. 2014, nr. 2014(1-2), pp. 259-269. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 2014(1-2) / 2014 / ISSN 1857-4122

Organizarea şi funcţionarea  oficiilor cadastrale în Republica Moldova


CZU: 349.4:332.3
Pag. 259-269

Tamaciuc Pavel, Postu Ion
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 23 mai 2018


Rezumat

This article refers to the development of cadastre in Moldova, noting the basic principles and  key elements of the organization and functioning of the this service. Similarly, an analysis of the activity of territorial cadastral offices in the country during 2006-2014, and the services provided to the population of Moldova, is made, offering proposals and conclusions. 

Prezentul articol se referă la dezvoltarea cadastrului în Republica Moldova, menţionând principiile de bază şi elementele-cheie ale organizării şi funcţionării acestui serviciu în plan naţional. La fel, se face o analiză a activităţii oficiilor cadastrale teritoriale din ţară în perioada 2006—2014, şi a serviciilor prestate către populaţia Republicii Moldova, oferindu-se propuneri şi concluzii pertinente. 

Cuvinte-cheie
oficii cadastrale, administraţie publică.,

cadastru, teren