Unele particularităţi de promovare a jocurilor dinamice de către studenți
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
545 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-28 07:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.147:796 (9)
Higher education. Universities. Academic study (1572)
Recreation. Entertainment. Games. Sport (940)
SM ISO690:2012
MORARI, Alexandru. Unele particularităţi de promovare a jocurilor dinamice de către studenți. In: Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare. Ediția 1-a, 27 aprilie 2017, Bălți. Bălți: Tipografia din Bălţi, 2017, pp. 282-284. ISBN 978-9975-132-97-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a, 2017
Conferința "Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare"
Bălți, Moldova, 27 aprilie 2017

Unele particularităţi de promovare a jocurilor dinamice de către studenți


CZU: 378.147:796
Pag. 282-284

Morari Alexandru
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 12 martie 2018


Rezumat

Thanks to 50 years of work practice of the Chair of Physical Education, the chapter „Dynamic Games” was introduced in the university curriculum at the discipline „Physical Education” for the students of I and II year of study. First year students get acquainted with theoretical and practical course promoted by lecturers of the chair. Second year students present, as leaders, two dynamic games for the group, and therefore, they are evaluated with marks. For the students of different faculties, various games – samples are proposed, that depend on the participants’ age.