Unele aspecte interpretative privind formele constrângerii în dreptul penal
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
761 25
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-14 18:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.226 (11)
Criminal law proper (901)
SM ISO690:2012
SPATARI, Mariana, NEDELCU, Vlad. Unele aspecte interpretative privind formele constrângerii în dreptul penal. In: Legea şi Viaţa, 2018, nr. 2(314), pp. 55-58. ISSN 2587-4365.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 2(314) / 2018 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373

Unele aspecte interpretative privind formele constrângerii în dreptul penal

CZU: 343.226

Pag. 55-58

Spatari Mariana, Nedelcu Vlad
 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
 
Disponibil în IBN: 24 februarie 2018


Rezumat

Problema mecanismului constrângerii juridico-penale este una dintre cele mai importante și complicate în știința dreptului penal și reprezintă prin sine, ca urmare a acestui fapt, o deosebită actualitate generată de reformarea legii penale, procesualpenale și execuțional-penale și a întregului sistem de înfăptuire a justiției din țară. Sub aspectul aprofundării continue a diferențierii și individualizării răspunderii și pedepsei penale, are un grad avansat de interes teoretico-practic subiectul măsurilor de constrângere penală. Instituția măsurilor de constrângere penală este una dintre aceialea cercetate insuficient în știința dreptului penal. Imperfecțiunea sistemului actual de pedepse are ca urmare faptul că instanțele de judecată, într-o anumită măsură, sunt lipsite de posibilitatea individualizării pedepselor.

The issue of the mechanism of legal-criminal coercion is one of the most important and complicated in the science of criminal law and represents, as a result, a particular timeliness generated by the reform of the criminal, procedural-criminal and executive-criminal law and the entire system of the implementation of justice in the country. In terms of continuous deepening of the differentiation and individualization of criminal liability and punishment, the subject of criminal coercive measures has an advanced degree of theoretical and practical interest. The institution of criminal coercive measures is one of those insufficiently researched in the science of criminal law. The imperfection of the current penalty system results in the courts being, to a certain extent, deprived of the possibility of individualizing punishment.

Cuvinte-cheie
constrângere juridico-penală, sancțiuni de drept penal, forme de constrângere penală, cofiscarea specială, expulzarea, măsurile educative, condamnat.,

lege penală, măsuri de siguranţă, pedeapsă, inculpat