In memory of Leonid Keldysh, academician of the Russian Academy of Sciences
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
451 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-25 04:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.89:53(470)(092) (1)
General methodology. Scientific and technical methods of research. Scientific analysis and synthesis (946)
Physics (1476)
SM ISO690:2012
MOSKALENKO, Sveatoslav; TIGINYANU, Ion. In memory of Leonid Keldysh, academician of the Russian Academy of Sciences. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 4(47), pp. 35-38. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

In memory of Leonid Keldysh, academician of the Russian Academy of Sciences

In memoriam lui Leonid Keldysh, membru al Academiei de Științe a Rusiei

CZU: 001.89:53(470)(092)

Pag. 35-38

Moskalenko Sveatoslav1, Tiginyanu Ion2
 
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 21 februarie 2018