A Note on 2-Hypersurfaces of the Nearly K¨ahlerian Six-Sphere
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
480 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-02-12 12:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
514.181.2+514.763.4 (1)
Geometry (88)
Differential geometry. Algebraic and analytic methods in geometry (23)
SM ISO690:2012
ABU-SALEEM, Ahmad, BANARU, Mihail, BANARU, Galina. A Note on 2-Hypersurfaces of the Nearly K¨ahlerian Six-Sphere. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica, 2017, nr. 3(85), pp. 107-114. ISSN 1024-7696.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Numărul 3(85) / 2017 / ISSN 1024-7696

A Note on 2-Hypersurfaces of the Nearly K¨ahlerian Six-Sphere

CZU: 514.181.2+514.763.4
MSC 2010: 53B35, 53B50.

Pag. 107-114

Abu-Saleem Ahmad1, Banaru Mihail2, Banaru Galina2
 
1 Al al-Bayt University Marfaq,
2 Smolensk State University
 
Disponibil în IBN: 10 februarie 2018


Rezumat

It is proved that hypersurfaces with type number two in a nearly Kahlerian sphere S6 admit almost contact metric structures of cosymplectic type that are non-cosymplectic.

Cuvinte-cheie
almost contact metric structure, almost Hermitian manifold,

structure of cosymplectic type, nearly K¨ahlerian manifold, six-dimensional sphere, type number.