Impactul Brexit asupra politicii europene de securitate şi apărare
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
821 119
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-30 18:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327(4+410) (1)
International relations. World, global politics. International affairs. Foreign policy (1210)
SM ISO690:2012
POPOVICI, Corneliu; POPOVICI, Angela. Impactul Brexit asupra politicii europene de securitate şi apărare. In: Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est. 3 mai 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: "Print-Caro" SRL, 2017, pp. 23-33. ISBN 978-9975-56-444-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est 2017
Conferința "Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est"
Chișinău, Moldova, 3 mai 2017

Impactul Brexit asupra politicii europene de securitate şi apărare

Brexit impact on the european security and defense policy

CZU: 327(4+410)

Pag. 23-33

Popovici Corneliu, Popovici Angela
 
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 
Disponibil în IBN: 24 ianuarie 2018


Rezumat

Brexit înseamnă ieşirea din UE a uneia dintre cele mai mari puteri militare ale continentului, cu poziţie geostrategică importantă, care va genera efecte seri-oase asupra politicilor de securitate ale UE (Politica Externă şi de Securitate Comună (PESC) şi Politica de Securitate şi Apărare Comună (PSAC). Brexit re-prezintă un factor destabilizator pentru securitatea europeană şi poate fi conside-rat o cauză majoră a necesităţii unei reajustări strategice a UE. După ieşirea Marii Britanii din UE există o şansă considerabilă ca PSAC să devină mai puţin ambiţioasă şi că acest lucru înseamnă pierderea unor capabilităţi militare majore şi reducerea perspectivei geostrategice.  

Brexit means the exit from the EU of one of the largest military powers of the continent with an important geostrategic position which will generate serious effects on EU security policies (Common Foreign and Security Policy (CFSP) and Common Security and Defense Policy CSDP). Brexit is a destabilizing factor for European security and can be considered a major cause of the need for EU strate-gic readjustment. After the UK's exit from the EU, there is a considerable chance that CSDP will become less ambitious and that this means losing some major military capabilities and the reduction of the geostrategic perspective.

Cuvinte-cheie
Brexit,

UE, PSAC, securitate, Apărare