Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul consolidării sistemului de securitate internaţională
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
553 11
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-08 18:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327:355.45(478) (6)
International relations. World, global politics. International affairs. Foreign policy (1190)
War operations in general. Tactics. Strategy. Theatre of war. History of campaigns (115)
SM ISO690:2012
BENCHECI, Marcel. Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul consolidării sistemului de securitate internaţională. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2017, nr. 1(11), pp. 48-60. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul consolidării sistemului de securitate internaţională

CZU: 327:355.45(478)

Pag. 48-60

Bencheci Marcel
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 18 ianuarie 2018


Rezumat

Autorul trece оn revistă toate documentele ce vizează securitatea naţională a Republicii Moldova, evidenţiind mai multe etape оn elaborarea politicii de securitate. Prima etapă a politicii naţionale de securitate şi apărare оnglobează perioada de la declarare a independenţei Republicii Moldova şi pвnă la adoptarea Constituţiei ţării noastre (1991-1994). Cea de a doua etapă оn definitivarea politicii de apărare şi securitate a ţării оncepe cu adoptarea la 5 mai 1995 a Concepţiei Securităţii naţionale a Republicii Moldova, considerată un important act juridic. În anul 2008 este adoptată Concepţia Securităţii Naţionale. În concluzie, autorul subliniază că securitatea naţională a Republicii Moldova nu poate fi concepută în afara contextului securităţii internaţionale, iar în cadrul eforturilor de integrare europeană a ţării noastre o atenţie deosebită se acordă intensificării cooperării cu UE.

Cuvinte-cheie
securitate națională, sistemul de securitate internaţională, Republica Moldova, strategie, interes naţional,

Concepţia securităţii naţionale